artikel

Vrijwilligster manege valt van paard

Veilig werken

Zij krijgt daarvoor geen vergoeding, maar als tegenprestatie mag zij tegen gereduceerd tarief bij paardrijlessen en dressuurwedstrijden van een manegepaard gebruikmaken. Begin januari 2008 vraagt de eigenaar of zij een paard dat die dag is aangekomen, wil testen op geschiktheid voor het vierspanteam. Van dit paard is bekend dat het moeite heeft met het laten opstappen van een ruiter. De vrouw bestijgt het paard, maar wordt er na tien minuten afgeworpen en komt op stenen terecht. Zij breekt haar rechterarm en haar linker elleboog wordt verbrijzeld, wat resulteert in blijvend letsel.

 

Zij stelt de manege aansprakelijk voor haar schade. De manege heeft voor 50 procent aansprakelijkheid erkend op grond van art. 6:179 BW (aansprakelijkheid voor dieren). De rechtbank neemt voor de overige 50 procent aansprakelijkheid aan op grond van art. 7:658 lid 4 BW (zorgplicht werkgever voor derden).

 

De manege gaat in hoger beroep. Het hof overweegt dat met artikel 7:658 lid 4 BW wordt beoogd om degene die een beroep of bedrijf uitoefent, de keuze te geven voor het laten uitvoeren van werkzaamheden door werknemers of anderen.

 

Het testen van nieuwe paarden hoort tot de werkzaamheden van het personeel dat een arbeidsovereenkomst met de manege heeft. Verder is voldoende gebleken dat de werkzaamheden van de vrijwilligster niet incidenteel van aard waren. Dat zij van het vrijwilligerswerk haar hobby maakte en daarvoor geen directe geldelijke beloning ontving is, gezien de strekking van art. 7:658 lid 4 BW, geen reden om haar de bescherming van dit artikel te onthouden.

 

De stelling van de manege dat zij niet is tekortgeschoten in haar zorgplicht wordt daarom door het hof verworpen. Ook als de vrijwilligster de risico’s van de situatie had moeten overzien, zoals de manege stelt, doet dat niets af aan de aansprakelijkheid van de manege. Alleen al omdat in haar verweer niet ligt besloten dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de vrijwilligster. Het beroep van de manege wordt verworpen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel