artikel

Werkprocessen op de schop

Veilig werken

De fysiotherapeut ging als volgt te werk:

1.    In kaart brengen van het gehele productieproces

2.    Beschrijven van alle taken en handelingen

3.    Meten en filmen van de risico’s van fysieke belasting

4.    Opstellen van een plan van aanpak

5.    Implementatie

6.    Werktechniektraining

7.    Audit

Belangrijk voor het welslagen van het project is het draagvlak bij alle betrokkenen in de organisatie. Binnen de fabriek werd een gebruikersgroep samengesteld waarin medewerkers, teamleiders en een directielid zaten. Deze groep ging brainstormen over oplossingen die praktisch, technisch en economisch haalbaar waren.

Auteur: Leon Gardien

Dit is een samenvatting van een artikel uit vakblad Arbo, november 2011.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel