artikel

Klant netbeheerder gedupeerd

Veilig werken

De eigenaar maakt bezwaar, omdat hij die avond volledig is volgeboekt en daardoor veel schade zal lijden. Als noodmaatregel sluit een medewerker van de netbeheerder een stroomaggregaat aan op de meterkast van de bistro. Bij het aansluiten komt tijdelijk een te hoge spanning – 380 Volt in plaats van 230 Volt – op de installatie van de bistro te staan. De schade aan de installatie en de omzetderving worden begroot op ruim 20.000 euro.

 

De verzekeraar van de bistro vergoedt daarvan 2300 euro. De bistro stelt de netbeheerder aansprakelijk voor het resterende bedrag, omdat de overspanning het directe gevolg is van handelingen van een werknemer van de netbeheerder. De netbeheerder maakt een bedrag van 1400 euro over, conform het bepaalde in de leveringsvoorwaarden. Daar staat (kortweg) in dat schade alleen wordt vergoed als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de netbeheerder of diens leidinggevende werknemers. Daarbij wordt vergoeding van indirecte schade, zoals bedrijfsstilstand, uitgesloten.

 

De bistro stapt naar de rechter, omdat de netbeheerder het aggregaat op onjuiste wijze heeft aangesloten en daarmee toerekenbaar is tekortgeschoten. De rechter stelt vast dat het gaat om het gratis plaatsen van een aggregaat op grond van een transportovereenkomst, waarbij de netbeheerder verplicht is om te zorgen voor elektriciteit. De netbeheerder erkent dat tijdelijk een te hoge spanning op de installatie van de bistro is komen te staan, maar ziet dat niet als een tekortkoming.

 

Maar de rechter beschouwt het als een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de transportovereenkomst. De netbeheerder verbindt zich immers jegens de afnemers tot het ter beschikking stellen van stroom met een bepaalde spanning, en dat mag ook worden verwacht. Als er sprake is van overspanning die direct het gevolg is van een handeling van een werknemer, is daarom niet voldaan aan deze verwachting en is er sprake van een tekortkoming. Ook als er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, kan deze tekortkoming nog steeds aan de werkgever worden toegerekend.

 

De rechtbank komt tot de conclusie dat tussen de bistro en de netbeheerder bij het aansluiten van het aggregaat een transportovereenkomst tot stand is gekomen en dat daarmee de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Maar de netbeheerder kan zich daarop niet beroepen, omdat die voorwaarden niet aan de bistro zijn overhandigd. Daarom faalt het beroep van de netbeheerder op de uitsluitende voorwaarden. Omdat de bistro geen overspanningsbeveiliging had, blijft de schade voor een deel voor diens rekening.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel