artikel

Meer met Meetdata

Veilig werken

Gebruik van eenvoudige Monte Carlo simulatie bij het interpreteren van metingen of schattingen

Dit helpt om meer grip te krijgen op spreiding en onzekerheid bij berekeningen met blootstellingsgegevens.
Onderwerpen
1. wat is Monte Carlo simulatie en hoe kun je dit toepassen binnen de arbeidshygiene?
2. rekenen met onzekerheden in metingen en schattingen
3. gebruik van taakgebonden metingen en schattingen voor beoordeling van werkdagblootstelling en vice versa
4. gebruik van Monte Carlo simulatie bij risicobeoordelingen binnen REACH
Deze workshop is geaccrediteerd door Hobeon SKO voor arbeidshygienisten en veiligheidskundigen.

Reageer op dit artikel