artikel

Onderzoek naar positie bedrijfsarts

Veilig werken

De ondersteuning door de bedrijfsarts bij arbozaken, verzuim en re-integratie verloopt niet altijd vlekkeloos, zo blijkt uit recent onderzoek. Duidelijke informatie kan de problemen voor een deel ondervangen. Werk aan de winkel dus voor zowel de beroepsgroep, de overheid als de sociale partners.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om zich in een aantal taken te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Omdat verschillende partijen vraagtekens hebben gezet bij het functioneren van de bedrijfsarts is onderzoek uitgevoerd naar de huidige positie van de bedrijfsarts. Hieronder enkele bevindingen.

 • Ongeveer de helft van de onderzochte bedrijven heeft een basiscontract. Die gaan uit van de wettelijke verplichtingen. Contact van werknemers met de bedrijfsarts beperkt zich in deze organisaties veelal tot het verzuimspreekuur.
 • Veel werknemers weten niet hoe hoe en wanneer ze de bedrijfsarts te spreken kunnen krijgen, en wat diens taken en bevoegdheden zijn. Ook zijn veel werknemers niet bekend met de procedures. De helft van de ondervraagde werknemers zal bij werkgerelateerde gezondheidsklachten eerder voor een bezoek aan de huisarts kiezen dan aan de bedrijfsarts.
 • Bij de meeste arbodiensten werken ook basisartsen die nog geen opleiding tot bedrijfsarts hebben gevolgd, of bedrijfsartsen in opleiding. Deze artsen kunnen onder supervisie van de bedrijfsarts vergelijkbare taken uitvoeren, maar voor zowel werkgever als werknemer is dit niet altijd helder.
 • Van de 541 onderzochte bedrijfsartsen komt 21 procent regelmatig in situaties terecht waarin ze niet meer onafhankelijk kan werken. Dit als gevolg van de opstelling van werkgever, werknemer of zelfs de eigen arbodienst. Een deel van de werknemers is niet overtuigd van de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts.
 • Bedrijfsartsen zouden meer preventieve taken willen uitvoeren dan hun contracten toelaten.

Oplossingen

Er zijn dus verschillende knelpunten voor optimale arbozorg in het functioneren van de bedrijfsarts. De meeste knelpunten zijn van toepassing op een deel van de bedrijfsartsen en niet voor de populatie als geheel. Oplossen van deze knelpunten is voor een deel de verantwoordelijkheid van de overheid, de beroepsgroep van bedrijfsartsen en de brancheorganisatie. Voor werkgevers ligt er een belangrijke taak in het management van verwachtigingen over de inzet van bedrijfsartsen en in de informatievoorziening aan werknemers.

Tips bij keuze bedrijfsarts

 • Ga na wat de voor- en nadelen zijn van een bedrijfsarts via een arbodienst of een zelfstandig werkende bedrijfsarts en wat het beste past bij uw wensen.
 • Indien u wilt kiezen voor een zelfstandig werkende bedrijfsarts, nodig dan een aantal artsen uit om zich aan u te presenteren.
 • Indien u wilt kiezen voor een bedrijfsarts via een arbodienst, praat dan niet alleen met de accountmanager maar ook met de bedrijfsarts die aan u zal worden toegewezen.
 • Bekijk of de bedrijfsarts ook is geregistreerd en informeer naar zijn of haar ervaring in de branche waarin u werkzaam bent.
 • Informeer naar de visie van de bedrijfsarts en kijk of die aansluit bij uw bedrijf.
 • Informeer naar de wijze waarop de bedrijfsarts/arbodienst zowel de werkgever als werknemers informeert over de taken, bevoegdheden en toegankelijkheid van de bedrijfsarts.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel