artikel

Overtreden rookverbod

Veilig werken

Een procesoperator wordt op 21 juni 2010 al rokend achter de gele lijn aangetroffen en op staande voet ontslagen. Hij roept de nietigheid van het ontslag in, wil weer worden toegelaten tot het werk en vordert ook doorbetaling van zijn loon. De kantonrechter wijst in kort geding de vordering van de werknemer af en wijst het voorwaardelijk verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe  (LJN BN4074).

 

De werknemer vordert in deze procedure een gefixeerde schadevergoeding van bijna 8000 euro wegens onregelmatig ontslag. Daarnaast vordert hij een bedrag van 25.000 euro wegens kennelijk onredelijk ontslag.

 

De kantonrechter overweegt dat er voor het toekennen van een gefixeerde schadevergoeding sprake moet zijn van een onregelmatig ontslag. De werknemer stelt dat er geen dringende reden was, hoewel hij de feiten (het roken binnen de gele lijnen) niet ontkent. De kantonrechter vreest dat de werkgever een voorbeeld heeft willen stellen om verdere overtreding van het rookverbod tegen te gaan.

 

Hoezeer dit voorstelbaar en acceptabel is, mag dit niet het enige aspect zijn in de afweging of een ontslag op staande voet een geeigende sanctie is. De belangen van de werkgever bij handhaving van het rookverbod en het belang van de werknemer bij behoud van arbeid maken dat de werkgever had kunnen volstaan met een andersoortige sanctie, zoals het inhouden van enige weken salaris. Omdat er daarom naar het oordeel van de kantonrechter net geen sprake is van een dringende reden, is het ontslag onregelmatig.

 

Maar het ontslag kan niet als kennelijk onredelijk worden aangemerkt. Dat het gebeurde net geen dringende reden voor ontslag op staande voet is, doet niet af aan het feit dat de werknemer welbewust het rookverbod heeft overtreden. Dat kan en mag een werkgever niet over zijn kant laten gaan. Want als de werknemer daardoor een ongeval was overkomen, was de werkgever wel aansprakelijk gehouden.

 

Ook vindt de rechter dat een werkgever die het veiligheidsbeleid serieus neemt, achteraf niet de kous op zijn kop moet krijgen als de rechtbank de situatie gaat beoordelen als een kennelijk onredelijk ontslag. De werknemer krijgt daarom wegens een kennelijk onregelmatig ontslag alleen een looncompensatie van twee maanden, te weten de wettelijke opzegtermijn inclusief vakantiegeld.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel