artikel

Schoonmaakbedrijf gaat MVO

Veilig werken

Schoonmaakbedrijf CSU probeert bij opdrachtgevers de voordelen van dagschoonmaak onder de aandacht te brengen. Rob Boers, manager Kwaliteit, Arbo en Milieu van CSU legt uit waarom.  ‘Dagschoonmaak is kostenbesparend voor bedrijven want gebouwen hoeven daardoor minder lang open te blijven, dus minder verbruik van elektriciteit. Een ander voordeel is dat medewerkers  minder sociale contacten thuis missen. En door dagschoonmaak krijgt de schoonmaker een gezicht op de locatie waar hij werkt. Goed voor zijn waardering en voor de binding met de locatie.’

Bevordering van dagschoonmaak is een van de onderwerpen waarmee CSU invulling geeft aan zijn strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). CSU gaat bewust om met energie, water en schoonmaakmiddelen, maar legt naast proactieve milieuzorg de nadruk ook op duurzaamheidsaspecten rond personeel, arbeid en gezondheid.

ISO 26000
Het schoonmaakbedrijf (13.000 medewerkers, 30 vestigingen) behoort sinds kort tot een selecte groep van tien Nederlandse bedrijven en organisaties die MVO toepassen volgens ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Over hun MVO-prestaties leggen de bedrijven vrijwillig verantwoording af met een ‘zelfverklaring’. ISO 26000 is niet bedoeld voor certificering. Voor MVO bestaat geen wet en ISO 26000 is een richtlijn, geen norm. MVO doe je puur vanuit jezelf.
Maar werken volgens deze richtlijn is verre van vrijblijvend. Het NEN toetst als extern onafhankelijk instituut de zelfverklaring op basis van harde gegevens zoals duurzaamheidsverslagen, inspectierapporten en interviews met medewerkers.

Kernthema’s
Organisaties kiezen zelf welke thema’s voor hen belangrijk zijn. De kernthema’s van ISO 26000 zijn behoorlijk bestuur, milieu, arbeidspraktijk, eerlijk zaken doen, betrokkenheid bij de gemeenschap en consumentenaangelegenheden. Deze thema’s zijn weer onderverdeeld in deelonderwerpen en acties die bedrijven kunnen ondernemen.

Zo is het kernthema arbeidspraktijk verdeeld in de volgende subthema’s waarop organisaties zichzelf kritisch moeten beoordelen:
• Werkgelegenheid en arbeidsrelaties
• Werkomstandigheden en sociale bescherming
• Sociale dialoog » Gezondheid en veiligheid op het werk
• Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek.

 

Werkdruk
Stakingen in de schoonmaak zijn momenteel volop in het nieuws. Schoonmakers kampen met hoge werkdruk en weinig waardering. Het werk komt niet af binnen het aantal uren waarvoor het is aanbesteed. De concurrentie in de schoonmaakbranche is hevig. Opdrachtgevers vinden het dan wel makkelijk om vooral op prijs te sturen en voor de goedkoopste te kiezen. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag, dit jaar ingesteld door de branche, is bedoeld om bij aanbestedingen niet alleen te letten op prijs maar ook op sociale omstandigheden. Door de verschillende schoonmaakstakingen  zijn opdrachtgevers zich bewuster geworden van de nadelen van scherpe aanbestedingen voor werknemers. CSU zag de nodige contracten met bestaande opdrachtgevers verlengd worden in plaats van dat opdrachtgevers uitweken naar goedkoper werkende bedrijven.

‘Vermindering van werkdruk staat dankzij de code nu hoog op de agenda van de branche,’ zegt Boers. ‘De code is ook een krachtige aanvulling op ons MVO-beleid. We letten nu nog sterker op signalen van werkdruk van ons personeel en houden daar in het offertetraject rekening mee.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

 

Reageer op dit artikel