artikel

Veilig in den vreemde

Veilig werken

Uit verschillende studies blijkt dat arbeidsmigranten een hoger arbeidsrisico lopen. Drie thema’s spelen een belangrijke rol:

1. De communicatie verloopt moeizaam door taal- en cultuurverschillen.
2. Buitenlandse werknemers doen vaak werk dat vies, gevaarlijk of zwaar is. Ook wel aangeduid met de naam 3D: dirty, dangerous, demanding.
3. Arbeidsmigranten zijn maatschappelijk kwetsbaar. In extreme gevallen worden ze onderbetaald of uitgebuit.

Taal- en cultuurverschillen
AfbeeldingOp verschillende manieren kan communicatie met anderstaligen verbeterd worden. Door te werken met voertaalafspraken, tolken, vertalingen, beeldmateriaal en taalonderwijs. Global Work Talk online geeft informatie over veilig en efficient werken bij taalverschillen.

Werkinstructie in de vorm van de traditionele toolbox (praatje+tekst) bleek tijdens onderzoek bijvoorbeeld veel minder goed te beklijven dan een toolbox nieuwe stijl met tekst en beeldmateriaal. Ook bleken management en Engelssprekende werknemers de taalbarriere veel minder als een probleem te zien dan anderstaligen.

Grotere kwetsbaarheid
Een aantal situaties kan arbeidsmigranten meer kwetsbaar maken. Zo zullen arbeidsmigranten zwaar en gevaarlijk werk accepteren wanneer het recht op verblijf afhangt op het hebben van een baan, wanneer ze zorgplicht hebben voor achtergebleven familie of wanneer sprake is van sociale uitsluiting door de locale bevolking.

Tips

  • Wees voorzichtig met het toeschrijven van (veiligheids) gedrag aan cultuurverschillen.
  • Praat met werknemers van buitenlandse komaf, en niet (alleen) over hen. Als taal een belemmering is, zet dan een tolk in.

Kijk eens verder dan het risico: ga ook na welke extra competenties een buitenlandse arbeidskracht heeft. Zo kan kennis van een andere taal of cultuur een opstap zijn naar een rol als tolk/ vertaler.

 

Lees het volledige artikel geschreven door Jeannette Paul in Vakblad Arbo, december 2011.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel