artikel

Vliegveiligheid vertalen naar arboveiligheid

Veilig werken

Ter verbetering van de vliegveiligheid werden in de jaren tachtig concepten ontwikkeld om teamwerk te verbeteren. Deze aanpak werd bekend onder de naam Crew Resource Management (CRM). Uit onderzoek was gebleken dat veel ongelukken ontstonden doordat vliegpersoneel zich onvoldoende bewust was van het bestaan van gevaarlijke situaties en daarnaast onvoldoende communiceerde. CRM is erop gericht een zo reeel en compleet mogelijk beeld van de actuele situatie te hebben. Dit wordt in de luchtvaart situational awareness genoemd. Hiervoor zal de vliegtuigbemanning goed als team moeten kunnen functioneren.

Team Resource Management
Ook in andere sectoren zoals de gezondheidszorg blijkt het goed functioneren van een team van cruciaal belang. Onder de naam van Team Resource Management (TRM) vinden procedures uit het CRM inmiddels ingang in de gezondheidszorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft met luchtvaartdeskundigen een programma ontwikkeld dat is gebaseerd op het CRM-programma in de luchtvaart. Het heeft vijf elementen:

1. Invoeren van op TRM gebaseerde SOPs;
2. Veiligheidsaudits;
3. Kennisoverdracht met behulp van klassikale TRM-trainingen;
4. Simulatietrainingen met het team;
5. Videofeedback voor uitvoering van de zorg.

Het programma draagt bij aan een reeler risicobewustzijn en een grotere bereidheid anderen te raadplegen.

Vergelijkbare sectoren
Ook in andere situaties waar onder hoge druk besluiten worden genomen met  potentieel grote  gevolgen wordt CRM steeds meer toegepast. Bijvoorbeeld bij Defensie en gemeentelijke crisisteams Ook in de chemische en procesindustrie vindt CRM ingang.

Uiteindelijk moet het inzetten van effectief functionerende teams een een extra vangnet vormen  bij het bewaken van veiligheid.

Auteurs: Fred Bleeker en Dirk de Knecht

AfbeeldingIedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

Reageer op dit artikel