artikel

Ongeval bij bedrijfssport

Veilig werken

Het ongeval wordt als dienstongeval aangemerkt. De werkgever is wel van oordeel dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en weigert aansprakelijkheid te erkennen. De vrouw bestrijdt dit en gaat in beroep.

 

De rechtbank stelt vast dat er geen sprake was van gebreken in het sportmateriaal, de sportzaal of aan gekwalificeerd toezicht. De vrouw verwijst naar een dienstorder uit 1998 waarbij balspelen tijdens de dienstsport wegens de risico’s van blessures uitdrukkelijk worden verboden. Maar die order is een of twee jaar later weer informeel ingetrokken en was slechts voor een inrichting uitgevaardigd. In de inrichting waar de vrouw werkt, vormen balsporten een onmisbaar onderdeel van de sportbeoefening.

 

De rechtbank is verder van oordeel, dat de werkgever genoegzaam heeft aangetoond dat hij niet tekort is geschoten in zijn zorgverplichting. Evenmin is er sprake van een situatie waarin de werkgever aansprakelijk zou zijn voor een onrechtmatige daad van een ondergeschikte. Het letsel is ontstaan door een botsing met een collega. Daarvan kan niet worden gezegd dat die collega daarmee een onrechtmatige daad heeft gepleegd.

 

Verder maakt de vrouw bezwaar tegen de hoogte van de vergoeding die de werkgever heeft gegeven als tegemoetkoming in de kosten. De vrouw verwijst nog naar een vergelijkbaar geval waar meer was uitgekeerd. Maar dat wordt door haar onvoldoende onderbouwd, zodat het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen. De rechtbank is van oordeel dat de tegemoetkoming van 10.000 euro de toets naar redelijkheid en billijkheid kan doorstaan. Het beroep wordt verworpen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel