artikel

Wanneer is reistijd ook arbeidstijd?

Veilig werken

De begrippen arbeidstijd en rusttijd blijken geen rechtszekere definitie te kennen. Dit bracht onduidelijkheid in de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot beleidsvoering, RI&E, registratie van arbeids- en rusttijden, verplichtingen bij arbeid in relatie met onderwijs door jeugdigen en voedingsrecht.

In het artikel ‘De baas z’n tijd’, in vakblad Arbo, september 2012, werpt Harry van Drongelen licht op de wetgeving omtrent arbeids- en rusttijden. Ook wordt in dit artikel een ernstige tekortkoming van de Arbeidstijdenwet uitgelicht.

Tekortkoming
In de zaak Mandemakers (LJN BH4621) werd een boete opgelegd voor het overtreden van de arbeids- en rusttijdennormering. De bestuursrechter merkte op dat het ontbreken van een duidelijke omschrijving van het begrip ‘arbeidstijd’ een ernstige tekortkoming is. De Tweede Kamer zou zich nu moeten buigen over  de wettelijke definities van arbeids- en rusttijden. Maar wat stelt de wetgever vast? De uitleg van het begrip ‘arbeidstijd’ in de Arbeidstijdenrichtlijn en in het wijzigingsvoorstel brengt met zich mee dat het antwoord op de vraag wanneer reistijd arbeidstijd is, afhankelijk is van de omstandigheden van het geval en of de werknemer de ‘reis’ onder gezag van zijn werkgever verricht. De onduidelijkheid duurt dus voort, want dit was al zo!

 

 

Vakblad Arbo – Thema Veilig werken

 

Afbeelding

Heeft u veilig en gezond werken in u takenpakket? Met het vakblad Arbo>> krijgt u de meest recente arbo-kennis op een toegankelijke manier en nu nog praktischer.

 

Waarom Arbo?

Het laat u nadenken over het realiseren van resultaat op beleidsniveau;
Het geeft u inzicht in hoe u het arbobeleid uitgevoerd krijgt;
Het brengt in kaart welke goede en slechte praktijken er zijn en wat u ervan kunt leren;
Het helpt u onderbouwde beslissingen te nemen;
Het geeft u verdieping, advies & inspiratie;
Het ontwikkelt uw vaardigheden als arboprofessional.

 

Meer informatie in de shop

Reageer op dit artikel