artikel

Heen en weer

Veilig werken

Er is geen regel voor horizontale bewegingen. Wel gelden hier de regels voor het werken in besloten ruimtes. Zie onder andere:

www.arbouw.nl/werknemer/risicos/werken-besloten-ruimten/

Reageer op dit artikel