artikel

Kosten fraudeonderzoek verhaald op ex-werknemers

Veilig werken

In overleg met de politie wordt het interne onderzoek voortgezet. Daarbij wordt de hulp van externe deskundigen ingeroepen.

 

Er worden diverse middelen ingezet zoals observaties, ophangen van camera’s en posten bij enkele verdachte werknemers. Voor het bekijken van de camerabeelden wordt weer een ander bedrijf ingeschakeld. Kortom: er worden veel kosten gemaakt. Maar er is wel resultaat: er worden uiteindelijk zeven werknemers getraceerd die op staande voet worden ontslagen. Bij de politie wordt aangifte gedaan wegens verduistering.

 

Onderzoekskosten verhalen

In een civiele procedure vordert de werkgever dat de werknemers hoofdelijk veroordeeld zullen worden tot betaling van de onderzoekskosten van ruim € 87.000. De kantonrechter overweegt dat vaststaat dat alle zeven werknemers zich schuldig hebben gemaakt aan het (mede)plegen van verduistering. Zij zijn dan ook aansprakelijk voor de schade die de werkgever als gevolg van het handelen van elke werknemer heeft geleden. Aannemelijk is dat de werkgever aanvankelijk niet wist wie voor de grootschalige verduistering verantwoordelijk was. Het onderzoek heeft duidelijkheid gegeven over de aansprakelijkheid van de werknemers, en was ook noodzakelijk om verdere schade te beperken. Het onderzoek is te zien als gevolg van het onrechtmatig handelen van elk van de werknemers en heeft uitgewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van verduisteringen en dus onrechtmatig handelen jegens de werkgever. Daarmee staat het causaal verband vast. Alle werknemers zijn daarom voor het geheel van deze schade hoofdelijk aansprakelijk, met dien verstande dat betaling door de een, de anderen bevrijdt.

 

De rechter komt vervolgens toe aan het oordeel, of de opgevoerde onderzoekskosten redelijk zijn. Een deel daarvan wordt afgewezen. Met als slotsom dat de werknemers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een bedrag van ruim  € 57.500. Met ook nog eens ruim € 2300 aan proceskosten!

 

Lees meer jurisprudentie in Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel