artikel

Wat is de waarde van rapporten Gezondheidsraad?

Veilig werken

Nanno Veendam, wetgevingsjurist bij het ministerie van SZW en Harry van Drongelen van de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg nemen in het artikel ‘Rapporten Gezondheidsraad blijven waardevol’, de door de Gezondheidsraad uitgebrachte rapporten over beeldschermwerk en tillen op het werk onder de loep.

 

Dit maakt duidelijk dat het niet altijd gemakkelijk is om concrete, strakke normering te realiseren om gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s voor werknemers te voorkomen. Maar ondanks het ontbreken van harde normen, kunnen de rapporten niet zonder meer terzijde worden geschoven. De inspectie SZW krijgt hiermee namelijk de mogelijkheid om een arbocatalogus met afwijkende normen negatief te toetsen. En een ondernemingsraad krijgt een middel om niet zonder meer mee te werken aan goedkeuring van een RI&E.

 

Lees het volledige artikel in het januari/februarinummer 2013 van Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel