artikel

Aanpassing arbeidsplaats?

Veilig werken

Feiten

Kort geleden heeft V&D voor die afdeling een nieuw concept ontwikkeld onder de aanduiding Service Area. Waar medewerkers voorheen de klanten vanachter een balie te woord stonden, bevinden zij zich in de nieuwe opzet in de open ruimte van de area en begeven zich actief naar de klanten die binnen komen. De inrichting is gewijzigd en dat betekent, dat het werk in de Service Area nu veel staan en lopen met zich meebrengt. Omdat de werkneemster dit niet kan, is voor haar een alternatief gezocht. Dat is een werkplek aan de kassa van de afdeling Herenmode geworden. De werkplek is voor de werkneemster aangepast met een stoel en een voetensteun. Zij maakt echter bezwaar tegen de gang van zaken en stapt naar de rechter. Zij meent, dat zij is aangesteld als Medewerker Klantenservice en dat die aanstelling niet eenzijdig ongedaan kan worden gemaakt. Zij wil in die functie blijven werken en vindt, dat V&D als goed werkgever moet zorgen voor een werkplek met mogelijkheid om te zitten.

 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt, dat de werkgever in beginsel zelf mag uitmaken of zij een ander concept voor de Service Area in wil voeren en daarvoor de inrichting aan wil passen. Het vereiste van goed werkgeverschap gaat niet zo ver, dat V&D daarvan af had moeten zien omdat de werkneemster wegens haar beperkte mobiliteit daar niet aan mee kon doen. Het vereiste van goed werkgeverschap betekent wel, dat in een dergelijk geval de werkgever zich moet inspannen om na het wegvallen van de oorspronkelijke werkplek een passend alternatief te bieden. Of dat de kassa van de afdeling herenmode is, laat de rechter in het midden omdat de vraag van de werkneemster daar niet op gericht was, maar zich uitsluitend beperkte tot tewerkstelling in de Service Area. Natuurlijk zou het feitelijk mogelijk moeten zijn om in de Service Area een voorziening te treffen om haar deels zittend/staand bij de serviceverlening in te zetten. Maar in redelijkheid kan van de werkgever niet worden verlangd dat hij de werkneemster daarin tegemoet komt. Dan zou immers het nieuwe concept, dat V&D voor de Service Area heeft geimplementeerd, worden doorkruist en zou de doelstelling daarvan ernstig onder druk komen staan. Het vereiste van goed werkgeverschap gaat niet zo ver dat V&D dat zou moeten aanvaarden. De vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel