artikel

Eisen voor de werkplek

Veilig werken

Daartoe zult u in eerste instantie in het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten kijken. In de Arbeidsomstandighedenwet zelf vindt u daarover weinig. Alleen artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet geeft een aantal algemene aanwijzingen over de inrichting van de werkplek.

 

Doelvoorschriften
Detailinformatie vindt u in het Arbeidsomstandighedenbesluit en ook in de Arbeidsomstandighedenregeling. Daar veel van de bepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling doelvoorschriften zijn, moet u vaak verder zoeken. Een doelvoorschrift geeft namelijk slechts in zeer algemene termen aan dat iets geregeld moet worden. Hoe dat precies moet staat er niet.

 

Beleidsregel
Daarvoor moet u in eerste instantie kijken of er voor dat onderwerp in uw specifieke situatie een beleidsregel bestaat. Wanneer dat het geval is kunt u deze beleidsregel als uitgangspunt nemen. Een beleidsregel is echter geen wet, en het bindt slechts de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (lees: de Inspectie SZW). Als u het op de in de beleidsregel beschreven manier doet dan is dat goed. U mag het doel echter ook op een andere manier proberen te bereiken.

Als u dat doet en de Arbeidsinspectie is van mening dat het niet voldoende is, zal zij dat moeten aantonen en u een eis tot naleving geven. Er zijn echter slechts voor een beperkt aantal situaties beleidsregels beschikbaar.

 

Verder zoeken
Is er voor uw situatie geen beleidsregel beschikbaar, dan zult u verder moeten zoeken. In de praktijk eindigt hier overigens vaak uw zoektocht, en schakelt u deskundigen in. De deskundigen moeten namelijk op zoek naar de stand van de wetenschap en de techniek op dit gebied. Daartoe nemen zij hun toevlucht tot nationale en internationale normen, literatuur en oplossingen die elders gevonden zijn.

Reageer op dit artikel