artikel

Geweld tegen verpleegkundige bestraft

Veilig werken

Hij schopt tegen diens lichaam, waardoor de verpleegkundige een gescheurde milt, nierkneuzing en enkele gebroken ribben oploopt. Het Openbaar Ministerie vervolgt de geweldpleger en de officier van justitie vordert, wegens het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel mishandeling van de verpleegkundige, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en toewijzing van een schadevergoeding. De rechtbank stelt vast, dat de aanvaller – terwijl hij door twee personen werd vastgehouden op het bed – bij herhaling woedend en agressief was en opzettelijk en welbewust heeft geprobeerd de verpleegkundige te raken door zijn been op te trekken, zijn knie te buigen en vervolgens het slachtoffer met volle kracht te trappen. Vast staat ook dat de aanvaller het slachtoffer met kracht tegen diens lichaam heeft geschopt, waardoor de verpleegkundige enkele ernstige verwondingen heeft opgelopen.

 

Oordeel rechtbank

Volgens de rechtbank is het geweld zodanig geweest dat het hierdoor toebrengen van zwaar lichamelijk letsel een reeel risico was. Het is algemeen bekend dat zich in de borst- en de buikstreek vitale en kwetsbare organen bevinden en met kracht schoppen of slaan in dat gebied kan al snel leiden tot zwaar lichamelijk letsel of erger. Het kan niet anders dan dat aanvaller dit heeft geweten. Hij heeft daarom met zijn handelen daarom bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het zwaar lichamelijke letsel zou intreden. De rechtbank acht daarom het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen. Dit is strafbaar op grond van artikel 302 Wetboek van strafrecht.

 

Niet eerder veroordeeld

De verdediging pleit voor het niet opleggen van een gevangenisstraf omdat de aanvaller nooit eerder is veroordeeld en uit het reclasseringsrapport blijkt dat de recidivekans laag wordt ingeschat. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Door geweld tegen hulpverleners waarbij aan een verpleegkundige tijdens zijn werk zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht, wordt niet alleen bij de direct betrokkenen gevoelens van onveiligheid en angst veroorzaakt, maar ook bij de maatschappij in het algemeen. Het gaat hier om voor alle betrokkenen ingrijpend voorval, ontstaan uit overmatig drankgebruik. Drankgebruik waarvoor verdachte ten volle verantwoordelijk is.

 

De rechtbank komt dan, gelet op de ernst van de feiten tot veroordeling wegens opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de verpleegkundige. Er wordt een gevangenisstraf opgelegd van 90 dagen waarvan 87 voorwaardelijk, plus 180 uur werkstraf en een schadevergoeding voor het slachtoffer van bijna 2500 euro alsmede diens kosten van de rechtsbijstand.

Reageer op dit artikel