artikel

Houdt de dief!

Veilig werken

De jongens komen een fiets halen die drie weken gestald staat en waarvoor € 25,00 betaald moet worden. Twee van hen blijven buiten staan, een derde houdt de fiets vast en een vierde loopt in en uit. De werknemer houdt de uitgang van de fietsenstalling “bezet” (zoals blijkt uit de cd-rombeelden van de bewakingscamera) om te voorkomen dat de jongen met de fiets kan vertrekken voordat is betaald. Als de werknemer wordt afgeleid doordat een reinigingswagentje van de gemeente voorbij komt, duikt de jongen met de fiets achter hem langs de straat op. De werknemer trekt een sprintje om de fiets(er) te achterhalen. Hij valt en breekt op drie plaatsen zijn schouder en wordt langdurig arbeidsongeschikt. Hij vordert vergoeding van zijn schade. De werkgever wijst aansprakelijkheid af, omdat er instructie is gegeven om geen betaling af te dwingen. Mensen die niet betalen, moeten indien mogelijk staande worden gehouden. Het is niet de bedoeling om klanten met gebruikmaking van fysieke middelen tegen te houden. Er was ook geen noodzaak om achter de jongen met de fiets aan te rennen. De werknemer is het daar niet mee eens, omdat hij de instructie heeft gekregen om een fiets in de stalling te houden als niet wordt betaald door iemand die zijn fiets komt halen. Als iemand geen of onvoldoende geld heeft, krijgt deze te horen dat de fiets later kan worden gehaald.

 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat het ongeval is gebeurd in de uitoefening van de werkzaamheden. De werknemer is niet zomaar voor iets onbelangrijks gaan rennen. De reactie om een fiets(er) te grijpen die probeert te ontsnappen zonder het stallingsgeld te betalen, is begrijpelijk. Zeker nu op de zitting is komen vast te staan dat de hoofdregel is dat een fiets niet meegaat als het stallingsgeld niet is betaald. Dat de werknemer de instructie zou hebben gekregen om in een degelijke situatie de boosdoener te laten lopen, blijkt nergens uit. Het zou dan moeten gaan om een instructie om niets te doen. Maar of dat al dan niet het geval is geweest, een dergelijke instructie is nooit herhaald en op de naleving is ook nooit toegezien. Daarom is de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor de schade van het ongeval.

Reageer op dit artikel