artikel

Portocabins afgebrand

Veilig werken

Voorafgaand aan het transport geeft TTM opdracht aan Mercom om de vloerbedekking uit de portocabins te verwijderen. Mercom maakt daarbij gebruik van wasbenzine. Er ontstaat brand waardoor alle portocabins zijn verwoest. TTM heeft een deel van de schade – € 137.500 – vergoed gekregen van de verzekeraars van de gemeente en stelt Mercom aansprakelijk voor de rest van de geleden schade, onder meer wegens het niet doorgaan van de doorverkoop en de extra kosten daaraan verbonden. TTM verwijt Mercom dat bij de verwijdering van de vloerbedekking gebruik is gemaakt van het zeer brandbare wasbenzine. In een van de portocabins heeft een 18-jarige stagiair van Mercom tijdens het werk de stekker van de radio uit het stopcontact getrokken. Daarbij ontstond een vonk, waardoor de damp van de wasbenzine in de brand is geraakt. Mercom wordt aansprakelijk gehouden voor de daad van zijn ondergeschikte.

 

Oordeel rechtbank

De rechter stelt vast, dat TTM de Portakabins heeft gekocht en voor een hogere prijs doorverkocht. Dat voordeel is teniet gedaan door een brand die is ontstaan onder verantwoordelijkheid van Mercom. Mercom was opgedragen de tapijttegels te verwijderen en daarbij het onderliggende linoleum in tact te laten. Mercom heeft er na onderzoek voor gekozen om dit met wasbenzine te doen. Op foto’s na de brand is een aanmerkelijk aantal kennelijk lege jerrycans voor wasbenzine zichtbaar. Dat is ook wel logisch, omdat men bij een dergelijk groot aantal portocabins niet zal kunnen volstaan met kleine hoeveelheden. De rechtbank leidt daaruit af, dat er een aanzienlijke hoeveelheid wasbenzine is gebruikt en niet in de open lucht maar in een afgesloten ruimte. De portocabins werden tijdens dit werk niet geventileerd. Het is algemeen bekend, dat wasbenzine snel verdampt en dat die damp brandgevaarlijk is. Onder de gegeven omstandigheden bestond bij het losmaken van de tapijttegels een sterk verhoogd brandgevaar. Uit een rapport van een schadeonderzoeksbureau blijkt ook, dat Mercom niet alleen in strijd met de wet de werknemers aan grote hoeveelheden wasbenzine heeft blootgesteld, maar ook dat dit een extra groot brandgevaar heeft opgeleverd. Verder is nergens uit gebleken, dat er op enige manier veiligheidsmaatregel waren genomen ter voorkoming van een brand, of het beperken van de gevolgen daarvan. De brand is ontstaan doordat wasbenzine in brand is geraakt. Daarbij doet het niet terzake, of dit is veroorzaakt doordat een stagiair de stekker uit een bouwradio trok waardoor een vonk ontstond, of dat er een andere directe oorzaak was. De vordering wordt toegewezen.

Reageer op dit artikel