artikel

Touwtrekken is geen bijzonder risico

Veilig werken

Dat wordt geweigerd omdat het ongeval niet (in overwegende mate) is veroorzaakt door de aard van de opgedragen werkzaamheden of bijzondere omstandigheden waaronder ze moesten worden verricht. Het bezwaar wordt verworpen, maar de rechtbank honoreert het beroep van de medewerker, omdat er volgens de rechtbank geen sprake was van vrijwillige deelname aan de afzonderlijke activiteiten van de teamdag, omdat alleen vanwege (fysieke) reden van deelname kon worden afgezien. Daarmee was het ongeval volgens de rechtbank in overwegende mate wel het gevolg van de aard van de opgedragen werkzaamheden. De korpsbeheerder tekent nu echter (hoger) beroep aan.

 

Oordeel Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep oordeelt als volgt. Op grond van artikel 54 Barp (Besluit algemene rechtspositie politie) is het uitgangspunt, dat de overheidswerkgever die een ambtenaar werkzaamheden opdraagt en daarmee blootstelt aan een verhoogd risico, de kosten van geneeskundige behandeling en verzorging die de ambtenaar moet maken als gevolg van een ongeval voor zijn rekening moet nemen. De Raad is, evenals de rechtbank, van oordeel dat het touwtrekken tijdens de teamdag moet worden gezien als een opgedragen werkzaamheid als bedoeld in artikel 1 en 54 van het Barp. Ook blijkt uit een memo, dat deelname aan de teamdag verplicht was, maar dat van de activiteiten mocht worden afgezien als daarvoor een (fysieke) reden bestond. Dat betekent dat er voor deelname aan de afzonderlijke activiteiten sprake was van opgedragen werkzaamheden. Maar de Raad ziet het touwtrekken niet als een bijzonder risico. Touwtrekken is immers naar zijn aard in beginsel geen activiteit waarbij deelnemers worden blootgesteld aan een verhoogd risico op letsel. Het touwtrekken vond ook niet plaats onder zodanige omstandigheden dat er een verhoogd risico bestond. Daarom is de Raad van oordeel, dat er geen sprake is van een dienstongeval. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd.

Reageer op dit artikel