artikel

Vormen van fysieke belasting

Veilig werken

De belasting die optreedt tijdens houding en beweging door het samenspel van botten, spieren en gewrichten wordt mechanische belasting genoemd. Een belangrijk onderscheid dient daarbij gemaakt te worden tussen statische en dynamische belasting. Dynamische belasting is het zichtbaar in beweging zijn tijdens het uitvoeren van taken. Onder statische belasting verstaan we het langdurig met het lichaam of delen daarvan in dezelfde houding of gewrichtsstand werken. Meestal zijn bij het verrichten van arbeid beide belastingsvormen in combinatie aanwezig. Het is echter van belang om de verschillende vormen te (her-)kennen, aangezien de effecten op het lichaam sterk verschillen.

Reageer op dit artikel