artikel

Wat zijn de eisen voor veilig lassen en snijden?

Veilig werken

Er zijn verschillende soorten lastechnieken. De bekendste zijn: elektrisch lassen met beklede elektroden, MAG- en MIG- lassen, TIG-lassen en autogeen lassen. Lassen en snijden doen we door metalen plaatselijk te verhitten en vloeibaar te maken. Dit gebeurt met behulp van elektriciteit of met behulp van verbranding van een gas.

 

Een van de risico’s bij lassen en snijden is brand- en explosiegevaar. Er moet dus altijd een brandblusser bij de werkzaamheden aanwezig zijn en de vluchtwegen moeten vrij zijn.

Houd er rekening mee dat gelaste gebieden nog geruime tijd na het lassen erg heet kunnen zijn en zo een ontstekingsbron kunnen vormen nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

 

Verwijder voor aanvang van het werk alle brandbare materialen. Haal ook brandbare materialen weg aan de andere kant van een eventuele wand. Let er bij het lassen aan pijpen op dat er geen brandbare stoffen in de pijp zitten. Zorg voor voldoende afzuiging en ventilatie en verwijder beschermende lagen (bijv. coating) voor het lassen. Gebruik goede adembescherming indien nodig en natuurlijk gehoor- en oogbescherming. Na elk gebruik moeten gasflessen weer buiten gezet worden, niet in direct zonlicht..

 

Autogeen lassen
Bij autogeen lassen wordt meestal een brandbaar gas gebruikt (acetyleen of propaan). Let op mogelijke lekkages van bijvoorbeeld slangen of defecte afsluiters. Sluit de gastoevoer direct af als u een lek ziet. Acetyleen is kleurloos, heeft een knoflookachtige geur en is lichter dan lucht. Acetyleen is zeer explosief. Acetyleen wordt altijd bewaard in flessen met acetonoplossing. Leg acetyleenflessen nooit plat. Gebruik flessen altijd onder een hoek van ten minste 30°. In een uur mag maximaal 1000 liter acetyleen uitstromen. De minimale druk op de fles moet 2 bar zijn. Gebruik geen acetyleenflessen die warm geworden zijn. Gebruik geen koperen leidingen.

 

Zuurstof is kleur- en reukloos. Gebruik geen olie of vet voor het onderhoud van schroefdraad van zuurstofflessen omdat olie of vet spontaan kan ontbranden als het in aanraking komt met zuurstof. Sla zuurstofflessen alleen op op plaatsen waar een goede ventilatie is.

Reageer op dit artikel