artikel

Vurige samenwerking

Veilig werken

Als de brandweer met loeiende sirenes uitrukt naar bedrijven en zorginstellingen, blijkt dat in 95 procent van de gevallen loos alarm.  Met de OMS Challenge brengt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het aantal loze meldingen effectief terug.

Vurige samenwerking

Als de brandweer met loeiende sirenes uitrukt naar bedrijven en zorginstellingen, blijkt dat in 95 procent van de gevallen loos alarm.  Met de OMS Challenge brengt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het aantal loze meldingen effectief terug.
In Nederland zijn duizenden bedrijven en zorginstellingen volgens de eisen van het Bouwbesluit aangesloten op het zogeheten openbaar meldsysteem (OMS). Het OMS geeft brandmeldingen automatisch door aan de Gemeenschappelijke Meldcentrale van de betreffende Veiligheidsregio. Die zorgt er voor dat de plaatselijke brandweer wordt gealarmeerd en uitrukt. Die uitruk blijkt heel erg vaak onnodig. Een voltallige brandweerploeg kan dan weer onverrichter zake naar de kazerne of – in het geval van de vrijwillige brandweer – het onderbroken werk weer oppakken.
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant , onder aanvoering van burgemeester Noordanus van Tilburg, schreef in 2013 een prijsvraag uit voor een effectieve aanpak van onnodige meldingen. Het winnende concept: de OMS Challenge, ontwikkeld door zelfstandig veiligheidsadviseur en oud brandweerman Sander Hesseling in samenwerking met communicatiebureau Arboriginals, app-ontwikkelaar Add App en TNO.

 

Prikkelend

De insteek van de OMS Challenge is om bedrijven en instellingen op een prikkelende, speelse en laagdrempelige manier te bereiken, te laten leren en zo stapsgewijs gedrag en cultuur te veranderen. Met correct technisch onderhoud en schone, goed werkende brandmelders is al een hoop gewonnen. Maar de grootste winst ligt bij bewustwording en gedragsverandering, is de basisgedachte achter de Challenge. Uit meldingsanalyses blijkt menselijk handelen veelal de oorzaak van een afgaand brandalarm. Uit onwetendheid hangen brandmelders op de verkeerde plek: in de douche of boven een fornuis, waterkoker, tosti-apparaat of vaatwasser. Onnozel misschien, maar realiteit.

Hoe werkt de OMS Challenge? In december 2013 kregen alle OMS-aangesloten bedrijven een continuous learning app. Deze app stuurt de Alarmbassadeurs regelmatig gerichte vragen over brandveiligheid, de BHV-organisatie en maatregelen ter voorkoming van ongewenst alarm. Dit stimuleert de deelnemende bedrijven om frequent met het thema bezig te zijn en de bronnen van loze meldingen aan te pakken. Het projectteam geeft deelnemers continu feedback, de brandweer kijkt op de achtergrond mee en krijgt zo helder inzicht in oorzaken en handvatten voor interventie. De Alarmbassadeur die met zijn team de beste jaarscore haalt, wint een OMS Bedrijfsexperience bij de brandweer.

 

Resultaat

Vier maanden na de start van de Challenge zijn 725 Alarmbassadeurs uit 171 Brabantse bedrijven en zorginstellingen actief aangesloten op de app. De eerste TNO-analyses wijzen op een forse daling in deze periode van het aantal onnodige brandmeldingen in de top 25 van veelplegers. Of dat komt door theatersessies (met ruim 700 bezoekers), de inzet van de app of de forse media-aandacht in regionale (huis-aan-huis)bladen, op de lokale radio en tv, social media en website (www.OMSchallenge.nl) kan TNO (nog) niet met zekerheid zeggen. In elk geval lijkt de campagne grote impact te hebben.

 

Dit is een samenvatting van een artikel in Arbo 7/8 2014.

Reageer op dit artikel