artikel

Hercertificering, laat maar?

Veilig werken

De circa 800 gecertificeerde kerndeskundigen moeten bij hercertificering bewijzen dat zij hun vak nog verstaan. In een nieuw certificeringsschema staan binnenkort aangepaste eisen. Nieuw fenomeen is de zwaarderwegende intercollegiale toetsing.

Hercertificering, laat maar?

Het nieuwe certificeringsschema voegt straks de huidige drie schema’s voor certificering samen: die voor de hogere veiligheidskundigen, arbeid- en organisatiedeskundigen en arbeidshygiënisten. Het wordt een bijlage van de Arboregeling.

Portfolio

Om in de toekomst een certificaat te behalen, moet een kerndeskundige in een portfolio minimaal vijf jaar relevante werkervaring aantonen. Voor een eerste certificaat telt de opleiding mee. De intercollegiale toetsing met een afsluitend examen is nieuw voor veel hercertificerende kerndeskundigen. Ook komt er na 2,5 jaar een tussentijdse administratieve beoordeling die bepaalt of de kerndeskundige ‘op schema’ ligt voor de benodigde punten in vijf jaar. Wie het examen haalt, krijgt wel voor een langere periode het certificaat: nu drie, dan vijf jaar.

Punten

Het ministerie van SZW wil wettelijke persoonscertificatie van kerndeskundigen via de eisen verbeteren. Ook de onafhankelijke Stichting Beheer Certificatie Deskundigen (BCD) wil samen met de beroepsverenigingen van veiligheidskundigen (NVVK), arbeid- en organisatiedeskundigen (BA&O) en arbeidshygiënisten (NVvA) certificatie meer kwalitatieve inhoud geven door de kennis, kunde en vaardigheden van kerndeskundigen periodiek te toetsen. Kerndeskundigen moeten voor hun certificatie punten verzamelen door het opstellen van een portfolio, na- en bijscholingsactiviteiten en de intercollegiale toetsing.

Keuze

Een certificaat komt dus niet zomaar aanvliegen. Er komt, nog los van de 900 euro aan kosten voor certificering, wel wat bij kijken om je actuele kennis, kunde en vaardigheden aan te tonen. Sommige arboprofessionals laten certificatie daarom gewoon voor wat het is. Want (her)certificatie is en blijft een keuze.

 

> Meer lezen over het nieuwe certificeringsschema voor kerndeskundigen? Lees het artikel ‘Met collega’s aan de keukentafel’ van Walter Baardemans in Arbo 4-2015.

Reageer op dit artikel