artikel

Een 10 voor taal

Veilig werken

Om efficiënt en veilig te kunnen werken moeten werknemers steeds meer (digitaal) communiceren. Met dat doel volgen de medewerkers van afvalinzamelaar ACV taallessen op maat.

Een 10 voor taal

Ook tekende de afvalinzamelaar het Taalakkoord, dat inzet op taalbevordering op de werkvloer. Zo laat het bedrijf zien dat het zich blijvend hardmaakt voor taal. “We waarborgen de arbeidsveiligheid en bieden onze mensen de kans om met de ontwikkeling van hun bedrijf mee te groeien”, zegt Nancy Koonings, KAM-coördinator bij ACV.

Communicatie

Goede communicatie en taalvaardigheid zijn ook in de afvalbranche steeds belangrijker. Afvalwagens werken met boordcomputers en veegmachinisten rijden routes ‘beeldend’: zij scannen zelf waar het vuil ligt. Zo kunnen zij eenvoudig de meest efficiënte route bepalen. Consequentie is wel dat medewerkers verslag moeten doen van waar ze hebben gecontroleerd en schoongemaakt. Ook moeten ze overweg kunnen met intranet en DigiD. Goed communiceren is dus essentieel.

Taal

Taal is overal. Niemand kan zonder. De werkgever is verplicht veiligheidsinstructies te geven én ervoor te zorgen dat werknemers die begrijpen. Dat lukt niet altijd met plaatjes. Zonder voldoende taalbeheersing is het voor werknemers ook lastig om zich verder te ontwikkelen. Daarom biedt ons bedrijf zijn werknemers de mogelijkheid om in hun taalvaardigheid te groeien”, zegt Koonings.

Toetsen

Beroepschauffeurs zijn verplicht elke vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen om veilig en milieuvriendelijk te blijven rijden. Tijdens de toetsen bleken ACV-chauffeurs soms verkeerde antwoorden te geven. Niet uit kennisgebrek, maar omdat ze vragen anders begrepen. ‘Ja, maar zo staat het er niet!’ zeiden ze dan. Ze hadden moeite met de de taal zelf. Ook levert onvoldoende taalbeheersing risico’s op: opdrachten niet goed begrijpen, een opleiding niet succesvol afronden. Denk ook aan de VCA-certificering.

Bedrijfsbreed

In 2010 valt het besluit het taalprogramma bedrijfsbreed aan te pakken. Samen met een taalaanbieder kijkt ACV welk taalniveau per functie wenselijk is. Iedereen legt een taaltoets af. Daarna volgt indeling in drie niveau’s, die alle het taalprogramma krijgen aangeboden. Om het belang van de taallessen te onderstrepen, legt het bedrijf werknemers het belang uit van inzetten op taal op de werkvloer. Daardoor realiseren zij zich dat meegaan in de ontwikkeling van de organisatie ook onderdeel is van hun werk.

 

> Meer lezen over het belang van taalprogramma’s en interesse in de tips? Lees het volledige artikel ‘Zo staat het er (niet)’ van José Scholte in Vakblad Arbo 7/8-2015.

Reageer op dit artikel