artikel

Lijntje leggen, niemand zeggen

Veilig werken

Een team-uitje, buiten de deur en buiten werktijd. Enkele werknemers verhogen de feestvreugde met een lijntje speed. Is het onder invloed van harddrugs verkeren tijdens een werkgerelateerde bijeenkomst voldoende grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Lijntje leggen, niemand zeggen

Een werkneemster werkt sinds 2005 als senior verpleegkundig begeleider bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. In mei 2015 neemt zij deel aan een team-uitje op een externe locatie. Een maand later komt de werkgever erachter dat enkele werknemers tijdens dat uitje een lijntje speed hebben gesnoven. Collega’s zijn onder druk gezet om hun mond daarover te houden. De werkneemster had speed meegenomen die zij aan collega’s heeft aangeboden. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Gedragscode

De kantonrechter overweegt dat het feest weliswaar niet onder werktijd heeft plaatsgevonden, maar wel in belangrijke mate verband hield met het werk. Op grond van diverse verklaringen is voldoende aannemelijk geworden dat de bewuste werkneemster speed heeft meegenomen naar het feest en die ook zelf heeft gebruikt. De werkneemster betwist dat zij een gedragscode heeft ontvangen. Maar los daarvan is de kantonrechter van mening dat de werkneemster kon weten dat het niet acceptabel is dat zij tijdens een werkgerelateerde bijeenkomst onder invloed verkeert van geestverruimende of -vernauwende middelen.

Beroepscode

Daarnaast is de werkneemster ook aan haar beroepscode gebonden die, kort gezegd, ook stelt dat zulk gedrag niet toelaatbaar is. Werknemers, zoals in dit geval de werkneemster en haar collega’s, hebben een voorbeeldfunctie. Als zij zelf speed of andere (hard)drugs gebruiken, kunnen zij cliënten niet aanspreken op hun gedrag dienaangaande. Voor zover de werkneemster niet al in strijd met de regels van de gedragscode heeft gehandeld, heeft zij op zijn minst ernstig in strijd gehandeld met de regels van goed werknemerschap.

Vertrouwen

Er is geen sprake van een dringende reden voor ontslag. Wel heeft de werkneemster het in haar gestelde vertrouwen ernstig geschonden. Daarbij weegt mee dat zij het gebruik van de speed aanvankelijk heeft ontkend. Er volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding. Dat geldt ook voor de overeenkomst van vier collega’s. Een ander krijgt een vergoeding mee vanwege zijn leeftijd (59) en langdurig (18-jarig) dienstverband. Twee andere ontbindingsverzoeken zijn afgewezen.

Bron: Kantonrechter Eindhoven 31 juli 2015, JAR 2015, 218; ECLI:NL:RBOBR:2015:4649 en idem: 4651, 4652, 4653, 4654, 4674
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> Graag up-to-date met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 12 november.

Reageer op dit artikel