artikel

Valt vloerbedekking onder zorgplicht?

Veilig werken

Een politieman struikelt tijdens een training over losliggende vloerbedekking en breekt een ruggenwervel. Is de korpschef aansprakelijk voor zijn schade?

Valt vloerbedekking onder zorgplicht?

Een politieman volgt begin mei 2012 een Integrale Beroepsvaardigheden Training. Bij de zogeheten amok-training wordt een oefening gedaan in een gebouw dat een school moet voorstellen.

Vloerbedekking

In een van de lokalen bevindt zich een gewapende verdachte die een klas met kinderen gijzelt en de kinderen een voor een doodschiet. De politieman moet de deur van het lokaal openen, langs de muur naar binnen rennen en de verdachte neerschieten. De politieman is in het lokaal over een stuk loszittende vloerbedekking gestruikeld en met zijn rug tegen een stekkerdoos aan de muur gevallen. Begin 2013 blijkt dat hij bij die val een ruggenwervel heeft gebroken. Daardoor is hij blijvend ongeschikt voor zijn functie. De korpschef (als werkgever) heeft het voorval als dienstongeval aangemerkt, maar aansprakelijkheid afgewezen.

Zorgplicht

De rechtbank stelt dat de korpschef volgens vaste jurisprudentie zorgplicht heeft voor de ambtenaar die tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden schade lijdt. Die schade moet hij vergoeden, tenzij de korpschef aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de politieman. Ieder risico uitbannen is niet haalbaar, het gaat om het nemen van die veiligheidsmaatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht.
Vast staat dat de politieman tijdens het werk een ongeval is overkomen en dat hij daardoor schade lijdt. Er is geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid. De korpschef heeft erkend dat de politieman is gestruikeld over de loszittende vloerbedekking. De mate waarin de vloerbedekking los zat, is niet onderzocht. Er is destijds geen onderzoek gedaan naar de toedracht en dat blijft voor risico van de korpschef.

Repareren

De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat de vloerbedekking zo erg los zat, dat het voorzienbaar was dat iemand erover zou struikelen en ernstig letsel zou oplopen. Het is een redelijke verwachting dat de korpschef de eenvoudig te treffen maatregel had genomen om de loszittende vloerbedekking te repareren om zo ongevallen te voorkomen. Door dit na te laten, heeft hij zijn zorgplicht geschonden. Daarbij is nog van belang dat de politieman geen rekening hoefde te houden met loszittende vloerbedekking, omdat met de oefening de realiteit niet werd nagebootst. De oefening vond plaats in een leeg pand met alleen vloerbedekking. Vooraf was ook niet gewaarschuwd voor mogelijk loszittende vloerbedekking. Daarmee is de korpschef zijn zorgplicht niet nagekomen en aansprakelijk voor de schade.

 

Bron: Rechtbank Arnhem, 23 februari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:958
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag op 21 april 2016.

Reageer op dit artikel