artikel

Dag OHSAS 18001, hallo ISO 45001

Veilig werken

Eind 2016 moet de nieuwe ISO 45001 verschijnen. Vanaf dat moment zijn de normen voor kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden volledig compatible. Wat verandert er?

Dag OHSAS 18001, hallo ISO 45001

Er zijn belangrijke verschillen tussen de OHSAS 18001 en de ISO 45001. Hieronder een korte toelichting op een aantal van die verschillen.

ISO

Jarenlang was OHSAS 18001 dé norm voor arbomanagementsystemen, maar deze norm maakte geen deel uit van de ISO-familie. De ISO 45001 doet dat wel. De ISO-organisatie voerde de High Level Structure (HLS) in om de integratie van normen verder te vergemakkelijken. De HLS bevat de kernbepalingen die gelden voor ieder managementsysteem. Aan deze kern zijn specifieke eisen voor te normeren situaties toe te voegen. Dit heet ook wel een plug-in-model.

Omgeving

Een organisatie staat niet alleen in de wereld, de omgeving kan (veel) invloed hebben. In een organisatie kunnen medewerkers verwachtingen hebben over en invloed uitoefenen op de veiligheid en de gezondheid in de organisatie. De ISO 45001 verlangt dan ook van organisaties dat zij een continu proces inrichten om zicht te krijgen en te houden op de in- en de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de organisatie. Denk daarbij aan economische ontwikkelingen, globalisering van arbeid, veiligheidscultuur en toenemende robotisering.

Werknemer centraal

Hoewel een managementsysteem meerdere doelen dient, komt in de ISO 45001 de werknemer heel centraal te staan. Het uiteindelijke doel van alle maatregelen die een bedrijf neemt, is tenslotte de optimale bescherming van de werknemer. Dat er daarnaast met een managementsysteem meer positieve effecten te bereiken zijn, is mooi meegenomen. Het meer centraal plaatsen van de werknemer is het resultaat van een sterke betrokkenheid van de International Labour Organization (ILO) bij de totstandkoming van de ISO 45001.

Prestatie-indicatoren

De ISO 45001 vraagt uitdrukkelijk om het gebruik van prestatie-indicatoren. De organisatie zal deze indicatoren moeten formuleren en gebruiken om de realisatie van de geformuleerde doelstellingen te kunnen volgen.
De ISO 45001 spreekt niet langer over procedures die de organisatie moet opstellen. De organisatie krijgt de verplichting om processen inzichtelijk te maken en deze goed te beheersen. Uiteindelijk rust op de organisatie de taak om aan te tonen dat zij alle relevante processen beheerst. Daartoe kan het noodzakelijk zijn bepaalde zaken te documenteren.

Dit is een samenvatting van het artikel ‘conform de nieuwe norm’ van Henk Koenders in Vakblad Arbo 5-2016.

> Alles weten over de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001? Volg de opleiding Arbomanagement van OHSAS 18001 naar ISO 45001 en u bent volledig op de hoogte.

> TIP: Bestel het nieuwe boek Veiligheidsmanagementsystemen volgens ISO 45001:2018 (2018).

Reageer op dit artikel