artikel

Boete vervalt door foute grondslag

Veilig werken

Een werkgever voldoet niet aan de eis van de Inspectie SZW. Is dat reden voor een boete en op welke grond?

Boete vervalt door foute grondslag

Eind mei 2012 bezoekt een arbeidsinspecteur de werkplaats van een bedrijf. Daarin staan twee draaibanken waarvan de klauwplaten onvoldoende zijn afgeschermd.

Binnen half jaar moet een draaibank een afscherming krijgen

Wegens overtreding van artikel 7.7 eerste lid, Arbobesluit stelt de inspecteur de eis dat de klauwplaten binnen zes maanden moeten zijn voorzien van een geschakelde afscherming. Daardoor komt de draaibank automatisch tot stilstand bij het openen van de afscherming. In september 2013 constateert hij bij een controlebezoek dat dit niet is gebeurd. Op grond van het boeterapport legt de minister van SZW in juni 2014 een boete op van tweemaal 4.500 euro.

Het beroep bij de rechtbank slaagt

Bezwaar van de werkgever wordt ongegrond verklaard, maar het beroep bij de rechtbank slaagt. De rechtbank vindt dat bij de zogeheten Colchester draaibank niet afdoende is gemotiveerd waarom het overbruggen van de schakeling in strijd is met het Arbobesluit. Ten aanzien van de andere draaibank overweegt de rechtbank dat het niet duidelijk is wat het verwijt precies behelst. De minister wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen, maar die tekent hoger beroep aan. De minister bestrijdt in hoger beroep alleen het oordeel over de Colchester draaibank.

Het hoger beroep komt bij de Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt als volgt. Volgens artikel 7.7 eerste lid, Arbobesluit zijn “bewegende delen van een arbeidsmiddel, indien zij gevaar opleveren, van zodanige schermen of beveiligingsinrichtingen voorzien dat het gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen”. En het vierde lid stelt dat “de schermen of beveiligingsinrichtingen niet op eenvoudige wijze kunnen worden genegeerd of buiten werking worden gesteld”. De Afdeling moet beoordelen of het artikel is overtreden.

De grondslag van de boete is verkeerd

Bij de rechtbank heeft de minister verklaard dat de Colchester draaibank tijdens de controle was voorzien van een afschermkap, maar dat de schakeling van die kap was overbrugd. Dat is volgens de Afdeling geen overtreding van art. 7.7 eerste lid Arbobesluit, maar van het vierde lid. Daarmee is de grondslag van de boete verkeerd. De rechtbank heeft dit niet onderkend en daarmee is het hoger beroep gegrond. De Afdeling vernietigt de uitspraak voor zover de rechtbank de minister heeft opgedragen opnieuw op het bezwaar van de werkgever te besluiten. Het boeterapport wordt herroepen en de opgelegde boete vervalt.

 

Bron: Raad van State, Afd. Bestuursrechtspraak, 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1047
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag op 17 november 2016.

Reageer op dit artikel