artikel

Hoe houd je asbestvezels in toom?

Veilig werken

Hoe voorkom je adequaat verspreiding van asbestvezels buiten een containment? Met een onderdruk van 20 pascal, vindt de minister. Wat vindt de afdeling Bestuursrechtspraak?

Hoe houd je asbestvezels in toom?

Werknemers verwijderen in augustus 2013 amosiethoudend asbest uit de kruipruimte van een oud pand.

Uitgangspunt: overschrijding grenswaarde

De werkzaamheden vallen onder risicoklasse 3. Daarbij wordt uitgegaan van overschrijding van de concentratie van asbeststof met een de grenswaarde van één vezel per kubieke cm in de lucht. Het werk gebeurt in een containment, om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. De onderdruk in het containment schommelt rond 11 pascal.

Te lage onderdruk in containment?

Volgens de inspectie SZW moet de onderdruk in de containment minstens 20 pascal bedragen om verspreiding van de asbestvezels naar buiten te voorkomen. Daarmee is artikel 4.48a Arbobesluit overtreden: er zijn geen doeltreffende maatregelen getroffen, ondanks de te verwachten blootstelling aan een concentratie asbeststof boven de wettelijke grenswaarde. In februari 2014 volgt een boete van 18.000 euro. Bezwaar wordt verworpen, evenals beroep bij de rechtbank. De asbestsaneerder gaat in hoger beroep.

Minister: onderdruk minimaal 20 pascal

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt vast dat de werknemers vóór de inspectie al waren begonnen met saneren. Zij hadden losse stukken asbest ingepakt, resten weggezogen en veiligheidslinten gespannen. Daarmee waren het werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a eerste lid, Arbobesluit. Volgens de minister moest de onderdruk minimaal 20 pascal bedragen om verspreiding van asbestvezels naar buiten te voorkomen. Dit is overeenkomstig de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, in april 2014 bevestigd in een TNO-rapport en daarna opgenomen in certificatieschema SC-530. De onderdruk was minder en daarmee overtreding van artikel 4.48a eerste lid, Arbobesluit een feit.

Raad: onderdruk 20 pascal geen harde norm

Maar volgens de Raad volgt uit het artikel niet dat doeltreffende maatregelen uitsluitend te realiseren zijn door een onderdruk van 20 pascal. Uit punt 13 van artikel 7.14.4 van Bijlage XIIIb bij de Arboregeling blijkt evenmin dat deze onderdruk de enig toegestane manier is om verspreiding van asbestvezels naar buiten te voorkomen. Ten tijde van de overtreding was een onderdruk van 20 pascal binnen het containment geen harde norm. De regelgeving liet ruimte om op andere wijze te voldoen aan de wel omschreven norm: verspreiding buiten het containment voorkomen.

Los van de stand der wetenschap op dat moment, bestond er verschil van inzicht over hoe verspreiding van vezels te voorkomen. Gezien dit alles heeft de minister zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat artikel 4.48a eerste lid, Arbobesluit is overtreden. De Raad verklaart het hoger beroep gegrond. De boete wordt herroepen en de asbestsaneerder krijgt de proceskosten vergoed.

 

Bron: Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2257
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag op 17 november 2016.

Reageer op dit artikel