artikel

Brandveiligheid in het ziekenhuis

Veilig werken

Het Reinier de Graaf Gasthuis betrok in 2015 een spiksplinternieuw gebouw in Delft. Hoe heeft het ziekenhuis de organisatorische kant van brandveiligheid geregeld?

Brandveiligheid in het ziekenhuis

Een nieuw gebouw, een nieuwe aanpak: tijd voor een eigen trainingscentrum Brandveiligheid, vond de Interne Hulpverlening.

Eigen professioneel trainingscentrum

Waar voorheen de brandveiligheidstrainingen buiten op de parkeerplaatsen en in een oude woontoren werden gegeven, wilde het ziekenhuis nu een professioneel trainingscentrum. En dat kwam er. Naast stafkantoor de Gravin staat nu een state-of-the-art oefenlocatie bestaande uit drie grijze containers. Paul van den Brande, coördinator Interne Hulpverlening en Brandveiligheid, is trots. “We willen hier jaarlijks 2.000 medewerkers trainen.”

Elke medewerker jaarlijks op training

Veiligheid is een speerpunt van Reinier de Graaf. Van den Brande: “Veiligheid en brandveiligheid waarborgen de kwaliteit en continuïteit van bedrijfskritische processen; de zorg op maat voor onze patiënt. Maar om de kwaliteit van veiligheid hoog te houden, is het belangrijk om continu het bewustzijn en de bekwaamheid van medewerkers te trainen.” Daarom moeten alle medewerkers elk jaar opnieuw de theoretische en praktische training volgen en succesvol afronden.

We willen hier jaarlijks 2.000 medewerkers trainen

Brand! Iedereen kent zijn taak

Naast dat het ziekenhuis veiligheid heel belangrijk vindt, valt Interne Hulpverlening ook onder de zorgplicht conform de Arbowet. Die plicht stelt dat er altijd voldoende BHV’ers – of in dit geval Interne Hulpverleners ofwel IHV’ers – in huis moeten zijn. Binnen Reinier de Graaf zijn er 70 man die de rol van IHV’er vervullen. “Daarnaast is iedere medewerker, externe medewerker en stagiair opgeleid tot ontruimingsassistent. Alle gediplomeerden kunnen daarnaast nog fungeren als ontruimingscoördinatoren”, vertelt Van den Brande. En wie op uitzendbasis werkt, leert wat hij moet doen bij brand op de verplichte introductiedag van het ziekenhuis.

Alle thema’s zitten in de training

Thema’s als brand blussen, reanimeren, met de portofoon werken, brand en chemische stoffen (CBRN) uitschakelen, het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (Zirop) kennen, opleiden en oefenen van de OTO en samenwerken met externe diensten als de brandweer, ze komen allemaal terug in de training. De e-learning is speciaal afgestemd op de afdeling waar de desbetreffende medewerker werkt. In het ziekenhuis spelen ook nucleaire, chemische en andere risico’s. Daarom trainde het Reinier de Graaf ook de Brandweer Haaglanden in de speciale risico’s.

[box type=”shadow” ]BIO-maatregelen bij brand

Bouwkundig: Brandcompartimenten, liften, deuren, alles zoals in het Bouwbesluit staat aangegeven en wat valt onder de zorgplicht van het ziekenhuis.
Installatietechnisch: Watermistinstallatie door het hele ziekenhuis. Deze installatie gebruikt minder water dan een sprinklerinstallatie. Hierdoor ontstaat minder waterschade en dat borgt de continuïteit beter. Ook heeft het ziekenhuis een BMI, Persoon Zoek Informatiesysteem (PZI), een vluchtplan en andere verplichtingen.
Organisatorisch: Interne noodhulporganisatie met training in eigen beheer.[/box]

 

> Meer weten over brandveiligheid in ziekenhuizen? Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Ontruim!’ van Klarinda de Rijke. Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo 12-2016.

Reageer op dit artikel