artikel

Machineveiligheid is nog geen procesveiligheid

Veilig werken

Een klant heeft een goede drooginstallatie gekocht, de fabrikant heeft iets geleverd waar hij achter staat. De machine voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften uit de Machinerichtlijn. Alles in orde dus!

Machineveiligheid is nog geen procesveiligheid

Nou, zo eenvoudig ligt het niet, zegt Danny Waterink, Teammanager Industriële Veiligheid bij Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Want machineveiligheid is nog geen procesveiligheid.

Potentieel onveilige situaties

“Het kan gebeuren dat een fabrikant niet precies weet waarvoor die machine wordt ingezet. Als de klant die gebruikt voor een droogproces in de voedselindustrie, zijn daarbij brandbare stoffen aanwezig. Niet ondenkbaar dat er tijdens de productie ontstekingsbronnen ontstaan. En dus veroorzaakt deze veilige machine toch potentieel onveilige situaties.”

Welke stoffen gaan erin?

Machinebouwers weten tenslotte vaak niet welke stoffen de klant erin gaat mengen en bij welke procescondities. Niet zelden is zo’n machine ook nog eens onderdeel van een grotere installatie. Dan weet de fabrikant niet altijd wat ervoor en erna zit. Door dit beperkte blikveld is hij er bijvoorbeeld op gefocust dat er vooral geen hand tussen de bewegende delen komt. Terwijl het ook kan gebeuren dat een hele installatie explodeert.”

De techniek schrijdt voort

Knullige miscommunicatie? Waterink denkt van niet. “De machines waar we het hier over hebben, zijn vele malen gecompliceerder dan onze keukenmixer. Vaak kun je het niet eens machines noemen, maar gaat het eerder om procesinstallaties: sommige beslaan een zesde van een voetbalveld. Bovendien schrijdt de techniek in een ongelooflijk tempo voort: de benodigde kennis bij bedrijven verandert zo’n beetje dagelijks.”

Kijken naar de hele keten

Veilige machines, onveilige processen. Waterink ziet het probleem vooral in de voedingsmiddelenindustrie. “Bij de olieverwerkende bedrijven en de petrochemische industrie zie je niet die eenzijdige nadruk op machineveiligheid. Daar kijken ze van oudsher al naar de hele keten, naar het hele proces. De laatste jaren zie je wel de inzichten op het gebied van procesveiligheid duidelijk doordruppelen.”

Daar is-ie niet voor gebouwd

Volgens Waterink is het belangrijk dat machinefabrikanten verder kijken dan hun eigen product. En dat ze in een vroeg stadium met de klant aan tafel gaan om te praten over de veiligheid van het hele proces. Juist een vertegenwoordiger van de fabrikant kan op een gegeven moment zeggen: “Jullie hebben mij gevraagd voor een machine die wordt gebruikt op die en die manier. Maar nu hoor ik dat in het uiterste geval ook sprake is van een heel ander gebruik. En daar is mijn machine gewoon niet voor gebouwd.”

 

> Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Verborgen risico’s’, een interview met Danny Waterink van Kader. Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo.

[box type=”shadow” ]TIPS: Veilig werken zonder of met machines?
> Leer veilig en productief werken op de opleiding ‘Productieve machineveiligheid’.[/box]

Reageer op dit artikel