artikel

Kleine asbestklus, groot gevolg

Veilig werken

De asbestvoorschriften uit het Arbobesluit gelden ook bij een kleine asbestklus. Maar zit er misschien nog een matiging van de boete in voor de eenmanszaak?

Kleine asbestklus, groot gevolg

De directeur/eigenaar van een eenmanszaak neemt de opdracht aan om twee rookafvoerpijpen van een particuliere woning in Zandvoort te verwijderen. Als hij net de eerste rookafvoerpijp heeft weggehaald, legt de Milieudienst IJmond het werk stil.

Overtreding Arbowet en Arbobesluit

De Inspectie SZW stelt na onderzoek vast dat de afvoerpijpen asbesthoudend waren. Daarmee heeft de directeur/eigenaar artikel 10 Arbowet overtreden, en de artikelen 4.45, eerste lid, 4.47c, eerste lid, 4.51a, derde lid, 4.54a, eerste lid, 4.54d, eerste en vijfde lid Arbobesluit. De afvoerpijpen waren niet volgens de voorschriften verwijderd en maatregelen om gevaar voor de omgeving te beperken, ontbraken. De directeur en diens hulp beschikten niet over een vergunning of certificaat om asbest te verwijderen.

Asbestvoorschriften ook voor zelfstandige

De boete van de minister van SZW van 12.900 euro wordt na bezwaar teruggebracht tot 10.500 euro. De directeur gaat na vergeefs beroep bij de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de Afdeling is bij verwijdering van asbest ook een zelfstandige op grond van artikel 9.5 Arbobesluit verplicht om bij een asbestklus de asbestvoorschriften uit dit besluit na te leven. De oorspronkelijke boete heeft de minister gematigd, omdat een van de overtredingen niet is komen vast te staan.

Bij asbestklus verwijtbaar gehandeld

De directeur voert diverse bezwaren aan, die alle worden verworpen. Hij wist bij het aannemen van de opdracht dat de rookafvoerpijpen asbesthoudend waren. Daarom had hij zich op de hoogte moeten stellen van de geldende wettelijke verplichtingen. Hij heeft onvoldoende maatregelen genomen om de risico’s te voorkomen en daarmee verwijtbaar gehandeld. Het boetebedrag is vastgesteld op basis van 10 procent van de normbedragen, waarmee rekening is gehouden met de omvang van het bedrijf.

Strekking overtredingen komen overeen

Er is een boete opgelegd van 1.800 euro wegens overtreding van artikel 4.45, eerste lid, Arbobesluit; bescherming van werknemers tegen asbeststof. Ook is een boete opgelegd van 2.700 euro wegens overtreding van artikel 10 Arbowet; bescherming van derden. De Afdeling is van mening dat beide overtredingen bij de asbestklus in nauw verband tot elkaar staan en wat de strekking betreft sterk overeenkomen. Daarom acht de Afdeling het passend de boete van 10.500 euro te verminderen met 1.800 euro – het laagste boetebedrag van beide overtredingen. Resteert 8.700 euro.

 

Bron: Raad van State, 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:125
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Zeker geen verwijtbaar gedrag: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet. Hoe? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.
> Alles weten over PBM? Lees er meer over in de PBM Gids.

Reageer op dit artikel