artikel

Fatale vriendendienst met geiser

Veilig werken

Twee mensen worden onwel in hun woning, een van hen overlijdt. Een niet goed geïnstalleerde geiser blijkt de oorzaak van hun koolmonoxidevergiftiging. De verhuurder en de monteur is dood door schuld ten laste gelegd. Hoe oordeelt de rechter?

Fatale vriendendienst met geiser

Op 15 februari 2014 komt bij de politie een melding binnen dat in een woning in Deventer twee mensen onwel zijn geworden. Mogelijke oorzaak: koolmonoxidevergiftiging.
De man overlijdt twee dagen later, de vrouw kan na een dag naar huis. De brandweer meet een koolmonoxideconcentratie van 160 ppm ( parts per million). Dat is ruim 7 maal de maximaal aanvaarde concentratie.

Montage als vriendendienst aan verhuurder

Onderzoek wijst uit dat de oorzaak een onjuiste montage is van de rookgasafvoerleiding. Door die verkeerde montage en de harde wind op de afvoerpijp zijn er verbrandingsgassen teruggestroomd naar de geiser. Doordat de geiser verbrandingsgassen gebruikte voor de verbranding in plaats van schone lucht, is een dodelijke concentratie koolmonoxide vrijgekomen. Omdat ook de thermische terugslagbeveiliging stond uitgeschakeld, sloeg de geiser niet vanzelf uit. De monteur die de (tweedehands) geiser heeft aangesloten, deed dit als vriendendienst in opdracht van de verhuurder. Verhuurder en monteur worden vervolgd wegens dood door schuld (art. 307 Wetboek van strafrecht).

Verhuurder: geen aanmerkelijke nalatigheid

In de zaak van de verhuurder oordeelt de rechtbank dat die een tweedehands geiser heeft laten installeren en nalatig is geweest in het onderhoud en de controle van geiser en rookgasafvoer. Er is geen sprake van aanmerkelijke onachtzaamheid en/of nalatigheid. De verhuurder heeft een bevriende installateur met 22 jaar ervaring ingeschakeld en vertrouwd op diens vakmanschap en deskundigheid. De verhuurder wordt vrijgesproken.

De verhuurder heeft een bevriende installateur ingeschakeld en vertrouwd op diens vakmanschap en deskundigheid

Monteur: geiser niet zorgvuldig geïnstalleerd

In de zaak van de monteur stelt de rechtbank dat het slachtoffer is overleden aan koolmonoxidevergiftiging wegens een niet goed geïnstalleerde geiser. De monteur had ruime ervaring en was bekend met diverse soorten ketels en geisers. Maar in dit geval zat de uitmonding van de rookgasafvoer niet op de goede plek, was er geen juist rooster geplaatst, voldeed de trekhoogte niet en was de thermische terugslagbeveiliging buiten werking gesteld. Daarmee was de geiser niet zorgvuldig geïnstalleerd. Ook heeft de monteur na de montage de rookgasafvoer niet gecontroleerd volgens de richtlijnen.

Verwijtbare, aanmerkelijke onvoorzichtigheid

De monteur had niet mogen volstaan met het alleen vervangen van de geiser. Hij had er niet vanuit mogen gaan dat het wel goed zat met de rookgasafvoer. Hij had redelijkerwijze anders kunnen en moeten handelen. Verder had hij kunnen en moeten voorzien dat er koolmonoxide kon vrijkomen door het niet naleven van de voorschriften. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan verwijtbare, aanmerkelijke onvoorzichtigheid. De rechtbank acht hier een taakstraf van 140 uur passend.

 

Bron: Rechtbank Zwolle, 26 januari 2017, CLI:NL:RBOVE:2017:309 en 3310
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel