artikel

Knieën kapot door losse klinkers

Veilig werken

Een zzp’er valt zijn knieën kapot over losse klinkers. Maar de werkgever trekt de toedracht van zijn ongeval in twijfel. Betekent dit dat de werkgever aan diens zorgplicht ontkomt of steekt de rechter daar een stokje voor?

Knieën kapot door losse klinkers

Mercon Montage produceert en onderhoudt technische installaties voor de olie- en gasindustrie.

Terreineigenaar bekend met losse klinkers

Een zzp’er wordt in december 2014 via een detacheringsbedrijf ingehuurd voor onderhoudswerk aan een opslagtank bij een tankterminal. De tank staat op een terp en daaromheen loopt een tankwal. Op het snijpunt van de terp en de tankwal liggen enkele losse klinkers. Dat is al geruime tijd bekend bij de terreineigenaar. Herbestrating is gepland na afronding van het onderhoudswerk.

Ernstig letsel aan beide knieën door val

De zzp’er opent na de koffiepauze een mangat aan de ene kant van de tank en loopt vervolgens naar het mangat aan de andere kant. Hij valt over enkele losse klinkers en loopt ernstig letsel op aan beide knieën. In het ziekenhuis zijn operatief pennen in de knieën aangebracht. Er zijn geen getuigen van het ongeval. De inspectie SZW heeft overtreding vastgesteld van art. 3.2, eerste lid Arbobesluit. De zzp’er stelt zowel verzekeraar Allianz als Mercon aansprakelijk. Beide wijzen dit af, de zzp’er schakelt de rechter in.

> LEES OOK: Valt vloerbedekking onder zorgplicht? (2)

Exacte toedracht val staat niet vast

De kantonrechter stelt vast dat de zzp’er tijdens zijn werk een ongeval heeft gekregen en daardoor schade heeft geleden. De exacte toedracht komt niet vast te staan, ondanks de hoor van getuigen, sommigen zelfs meermaals. Het slachtoffer zegt gevallen zijn op het snijpunt van tankwal en terp. Volgens Mercon heeft de zzp’er zich na zijn val door collega’s laten verplaatsen naar de plek met de losse klinkers. De werkelijke valplek zou de schuine terpwand of de schuine tankwal zijn, waar lopen verboden was.

> LEES OOK: Knel tussen harmonicadeur

Volgens Mercon heeft de zzp’er zich na zijn val laten verplaatsen naar de plek met de losse klinkers

Tegenstrijdige getuigenverklaringen

De kantonrechter kan uit de getuigenverklaringen niet concluderen dat de zzp’er door collega’s is verplaatst. Vaststaat dat hij het na zijn val uitschreeuwde van de pijn. De rechter acht het in die situatie hoogst onwaarschijnlijk dat hij de tegenwoordigheid van geest zou hebben gehad voor de verplaatsactie. Evenmin is het aannemelijk dat de werknemers dit merkwaardige verzoek pas een jaar later bij de leiding van het bedrijf hebben gemeld, tijdens de voorbereiding op het voorlopig getuigenverhoor. Ook zijn sommige getuigenverklaringen niet met elkaar te rijmen.

Zzp’er heeft voldaan aan zijn stelplicht

Het oordeel is dan ook dat niet is komen vast te staan dat de werknemer zich na de valpartij heeft laten verplaatsen. Dat de toedracht niet exact is vast te stellen, kan het slachtoffer niet worden verweten. Dit mag geen aanleiding zijn om diens vordering af te wijzen. Daarmee heeft de zzp’er aan zijn stelplicht van artikel 7:658 BW voldaan.

Arbeidsplaats niet veilig toegankelijk

De losse klinkers lagen er, en daarmee was de arbeidsplaats niet veilig toegankelijk. Reparatie was uitgesteld. Mercon had daarover weliswaar geen zeggenschap, maar heeft als werkgever de zorgplicht voor een veilige arbeidsplaats. Het bedrijf heeft niet aangedrongen op eerder herstel. De eindconclusie is dat Mercon niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval.

 

Bron: Kantonrechter Rotterdam, 24 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1924
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel