artikel

Aansprakelijk voor een waterplas

Veilig werken

Een werkneemster claimt te zijn uitgegleden over een plas water op de vloer. Er was helemaal geen lekkage, stelt het ziekenhuis. Lekker een beetje kibbelen over de toedracht. Maar maakt die wat uit en wie is er aansprakelijk?

Aansprakelijk voor een waterplas

Een vrouw valt in juli 2010 tijdens haar werk op de afdeling orthopedie van het ziekenhuis waar zij in dienst is. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de gevolgen. Die wijst aansprakelijkheid af na een gesprek met de schaderegelaar.
De werkneemster verzoekt nu de rechter om in een deelgeschilprocedure het ziekenhuis aansprakelijk te stellen.

7:658 BW geen absolute waarborg bescherming werknemers

De kantonrechter stelt vast dat artikel 7:658 BW een ruime zorgplicht kent. Maar het beoogt ook geen absolute waarborg te geven voor de bescherming van werknemers tegen gevaar. Welke veiligheidsmaatregelen van een werkgever mogen worden verlangd en hoe hij de werknemer moet instrueren, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In dit geval is geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van de werkneemster. Vaststaat dat de werkneemster tijdens haar werk is gevallen. De partijen verschillen echter van mening over de toedracht.

Wel of geen lekkage? Hoe dan ook zorgplicht

De werkneemster stelt dat zij is uitgegleden over een plas water op de vloer, veroorzaakt door een lekkage in het plafond. Zij verwijst naar de melding arbeidsongeval die haar leidinggevende heeft ingevuld. Het ziekenhuis betwist de toedracht en stelt dat geen sprake was van een lekkage. De rechter acht de exacte toedracht van het ongeval of de oorzaak niet van belang voor het antwoord op de vraag of het ziekenhuis aansprakelijk is. Als immers, zoals in dit geval, vaststaat dat een werknemer schade heeft geleden tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk. De werknemer hoeft de (exacte) toedracht dan niet te stellen (en te bewijzen).

Bewijzen toedracht ligt bij het ziekenhuis

Op grond van het tweede lid van artikel 7:658 BW kan het ziekenhuis vervolgens alleen aan aansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat alle redelijkerwijs te nemen maatregelen zijn genomen om dit specifieke ongeval te voorkomen. Of, als de toedracht van het ongeval niet komt vast te staan, door te stellen en zo nodig te bewijzen welke veiligheidsmaatregelen meer in het algemeen zijn genomen. Dat betekent dat als het ziekenhuis zich wil beperken tot het bewijzen van het nakomen van de verplichtingen die te maken hebben met het ontstaan van het ongeval, het ziekenhuis ook de toedracht van het ongeval moet bewijzen. Het ziekenhuis wordt daartoe in de gelegenheid gesteld.

 

Bron: Kantonrechter Utrecht, 18 januari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:995
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel