artikel

Zo val je wel in een gat

Veilig werken

Een man maakt een val door een vloersparing die niet goed afgedekt blijkt. Aan zijn tuimeling op een betonnen vloer houdt hij een heupfractuur over, en blijvende klachten. Honoreert de kantonrechter zijn claim dat de werkgever aansprakelijk is voor zijn schade?

Zo val je wel in een gat

Een man is in februari 2012 samen met een collega bezig op de begane grond van een nieuwbouwproject. Zij leggen een groot luchtkanaal aan.
Op zeker moment valt de man door een vloersparing van 2 x 0,5 m en komt terecht op de betonnen vloer van het onderliggende parkeerdek. Het slachtoffer loopt een heupfractuur op en ondergaat meerdere operaties. Hij heeft nog steeds klachten. De politie en de Inspectie SZW hebben onderzoek gedaan.

Oorzaak vastgesteld, dader onbekend

Er is geconstateerd dat het gat was afgedekt met een houten plaat die was geborgd met spijkerpluggen. Blijkbaar is die afscherming met enig geweld verwijderd. Daardoor was een gat van bijna een meter ontstaan. Waarom en door, is niet te achterhalen: op de locatie werkten bouwvakkers van verschillende bedrijven. De arbeidsinspecteur heeft wel de oorzaak vastgesteld, maar niet wie de overtreding heeft begaan. Vink Systemen B.V., dat het slachtoffer heeft ingehuurd, weigert aansprakelijkheid te erkennen. Het slachtoffer verzoekt de rechter in een deelgeschilprocedure te verklaren dat Vink wel aansprakelijk is voor de schade.

Schending van zorgplicht, of niet?

Voor de aansprakelijkheidsvraag is van belang of artikel 7:658 lid 4 BW van toepassing is. Volgens de kantonrechter kan dit in het midden blijven. Want zelfs als ervan uit zou worden gegaan dat dit wel zo is, dan nog is er geen sprake van schending van de zorgplicht. De vloersparing was voldoende afgedekt met een (mandragende) houten plaat. Deze plaat was met meerdere spijkerpluggen in de vloer geborgd. Anders dan het slachtoffer betoogt, is het afdekken van een vloersparing met een draagkrachtige plaat voldoende om het valgevaar te voorkomen. Het was daarmee niet nodig om rond de sparing ook nog een leuning of hekwerk te plaatsen.

Vink wel of niet aansprakelijk?

De beveiliging was in lijn met het VGM-projectplan van Vink. De houten plaat was oorspronkelijk goed geborgd. Gesteld noch gebleken is dat personeel van Vink de plaat heeft losgemaakt. Ook is onduidelijk wanneer de plaat is losgebroken. En hoe lang die al los lag voordat het slachtoffer door het gat viel. Vink mocht ervan uitgaan dat de vloersparing op adequate wijze was afgedekt. Het bedrijf hoefde er niet op bedacht te zijn dat iemand de plaat zonder toestemming of mededeling zou losmaken. De kantonrechter oordeelt dat Vink niet aansprakelijk is.

 

Bron: Kantonrechter Leiden, 22 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3461
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel