artikel

Terecht ontslag voor dronken vuilnisman?

Veilig werken

Een gewaarschuwd man telt voor twee. Dat geldt zeker als het gaat om waarschuwingen rondom dronken op het werk verschijnen. Is disciplinair ontslag wegens ernstig plichtsverzuim hier een te zwaar middel? De chauffeur meent van wel; wat vindt de rechtbank?

Terecht ontslag voor dronken vuilnisman?

Een man werkt sinds 1980 bij een gemeente, de laatste jaren als chauffeur bij de afdeling Reiniging & Groen. Sinds 2009 verschijnt hij met een zekere regelmaat dronken op zijn werk.

Disciplinair ontslag wegens ernstig plichtsverzuim

Hij krijgt diverse waarschuwingen en moet in 2011 op kosten van de gemeente deelnemen aan een behandeling tegen verslaving. Ook moet hij bij een vermoeden van drankmisbruik een blaastest ondergaan en waarschuwt de gemeente voor verdergaande maatregelen. Eind 2015 ruiken collega’s opnieuw een alcohollucht. Omdat de blaastest op de gemeentewerf mislukt, wordt die bij de politie uitgevoerd. Op grond van de uitslag verbiedt de politie de man deelname aan het verkeer. De chauffeur wordt direct geschorst en eind december 2015 volgt disciplinair ontslag wegens ernstig plichtsverzuim. Na vergeefs bezwaar stapt de chauffeur naar de (bestuurs)rechter.

> LEES OOK: Alcoholverslaving: zat of ziek?

Schending afspraak ‘niet dronken op het werk’

De rechtbank overweegt dat de chauffeur herhaaldelijk de afspraak heeft geschonden om niet meer dronken op het werk te verschijnen. Hij beweert dat daar ook geen sprake van was. Maar zijn leidinggevende en enkele collega’s hebben de bewuste ochtend een alcohollucht waargenomen. Ook de blaastest bij de politie gaf de melding ‘alcohol’. Dit tezamen vindt de rechtbank genoeg om aan te nemen dat sprake was van alcoholgebruik en dat de chauffeur in die toestand de persvuilauto wilde gaan besturen. Zijn bewering dat hij de avond ervoor slechts drie tot vier biertjes had gedronken, verandert niets aan de waarneming van chef en collega’s en de uitslag van de blaastest.

Politie verbood deelname aan het verkeer

Dat die geen promillage, maar louter de aanduiding ‘alcohol’ gaf, maakt de betekenis niet minder. Zeker niet nu de politieman die de test afnam, de chauffeur verboden heeft aan het verkeer deel te nemen. Los van het promillage mag de werkgever eisen dat personen die aan het verkeer deelnemen niet dronken op het werk komen. Door dit gedrag heeft de chauffeur zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Dat kan hem worden toegerekend. Hij was een gewaarschuwd man, gezien eerdere waarschuwingen en de (meerdere) behandelingen voor zijn verslavingsproblemen. Het ontslag is niet onevenredig aan de aard en ernst van het plichtsverzuim. Het beroep is ongegrond.

 

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 27 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2521
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel