artikel

Het mysterie van de vallende balk

Veilig werken

Een balk valt op de rug van een werknemer. Hoe of waardoor is niet meer vast te stellen. Verder dan het invullen van een ongevalsformulier is het bouwbedrijf niet gekomen. Heeft deze werkgever desondanks aan zijn zorgplicht voldaan?

Het mysterie van de vallende balk

Een werknemer werkt via een uitzendbureau bij een bouwonderneming. In november 2010 valt er tijdens het opruimen van enkele stempels op een balkon van een gebouw in aanbouw een houten balk van de bovenste verdieping op zijn rug.

Werknemer stelt bouwonderneming aansprakelijk

Het voorval is niet onderzocht, getuigen ontbreken. Waar de balk exact vandaan kwam, staat dus niet vast. Daarmee blijft de toedracht van het ongeval onduidelijk. Volgens het slachtoffer waren twee Poolse medewerkers van een lijmfirma bezig met de opbouw van een laatste stuk liftschacht. In het ziekenhuis is vastgesteld dat een van zijn rugwervels is gebroken. De werknemer stelt de bouwonderneming aansprakelijk voor zijn schade. Het bouwbedrijf en de verzekeraar wijzen aansprakelijkheid af. De werknemer verzoekt de kantonrechter in een deelgeschil de aansprakelijkheid vast te stellen.

> LEES OOK: 5 tips voor veilig werken op hoogte

Verzekeraar: verband werk-ongeval niet aangetoond

De kantonrechter verwerpt het verweer van de verzekeraar. Dit bestaat eruit dat de werknemer onvoldoende heeft aangetoond dat hem tijdens zijn werk een ongeval is overkomen waardoor hij schade heeft geleden. De getuigenverklaringen en de inhoud van het ongevalsformulier maken duidelijk dat er op 18 november 2010 een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. De werknemer verrichte op die datum werk voor het bouwbedrijf. Tijdens dat werk op die dag is er van hoogte een balk op zijn rug gevallen.

Geen onderzoek, ongevalsrapport of Inspectie SZW

Het bedrijf heeft nagelaten om na de ongevalsmelding de plaats van het ongeval te onderzoeken. Het heeft verzuimd de op het dak werkende Poolse werknemers te horen. Evenmin heeft het een ongevalsrapport opgesteld en de Inspectie SZW ingeschakeld. Er werd volstaan met het invullen van een ongevalsformulier. Dat kan de werknemer niet worden verweten. Net zo min als het feit dat hij niet kan verklaren hoe het ongeval precies is gebeurd. Hij stond immers gebukt op het moment dat de balk op zijn rug viel. Daardoor kon hij niet waarnemen waar die balk vandaan kwam. Verder staat vast staat dat hij alleen aan het werk was en er dus geen getuigen waren.

Bouwbedrijf: voldaan aan vereiste zorgplicht

Uit de medische stukken blijkt dat de werknemer schade heeft geleden. Er was geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van zijn kant. Daarmee is het, op grond van art. 7:658 BW, aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Volgens het bouwbedrijf had het de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en was er voldoende toezicht. Het bouwbedrijf stelt daarmee dat het heeft voldaan aan de vereiste zorgplicht. De genoemde maatregelen zijn echter alle van algemene aard en hebben niet specifiek betrekking op het weghalen van stempels.

Toedracht onduidelijk, bouwbedrijf aansprakelijk

Bij de beoordeling of het bouwbedrijf aan zijn zorgplicht heeft voldaan acht de rechter het verder van belang dat onduidelijk is gebleven waardoor de balk is gevallen. Op het ongevalsformulier was onder ‘Oorzaken die volgens leidinggevende hebben bijgedragen/geleid tot het ongeval’ als oorzaak ‘Pech’ aangekruist. Dit geeft geen uitsluitsel over de feitelijke toedracht. Dat de oorzaak nu niet meer is vast te stellen komt voor risico en rekening van het bouwbedrijf. Dat de exacte oorzaak van het bedrijfsongeval niet vaststaat staat vaststelling in de weg van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen waarmee aan de zorgplicht zou zijn voldaan. De kantonrechter stelt het bouwbedrijf dan ook aansprakelijk voor de gevolgen van het arbeidsongeval.

Bron: Kantonrechter den Bosch, 1 juni 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:3039
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel