artikel

Eenvoudig werk, toch instructieplicht

Veilig werken

Als iets rechtop staat, weet iedereen toch dat het kan vallen? Misschien wel. Maar daarmee komt een bedrijf niet weg. Hoe eenvoudig ook, ieder werk kent risico’s. En daarmee heeft iedere werkgever instructieplicht. Verzaakt hij die, dan betaalt hij de schade.

Eenvoudig werk, toch instructieplicht

Een man is vanaf oktober 2016 op basis van een uitzendovereenkomst voor People Work Service uitgeleend aan een betonbedrijf. Dit bedrijf is gespecialiseerd in beton- en vlechtwerk. Zijn voornaamste taak is het hechten van betondraden. In november komt hij onder één of meer vallende betonmatten terecht. Een maand later stelt hij het betonbedrijf aansprakelijk voor zijn (letsel)schade.

Formele werkgever én inlener aansprakelijk voor schade

De kantonrechter stelt vast dat People Work Service de formele werkgever is en het betonbedrijf (de inlener) de materiële werkgever. Volgens artikel 7:658 lid 4 BW is naast de formele werkgever ook de inlener aansprakelijk voor een door de werknemer geleden schade. Het betonbedrijf kan daarom in rechte worden aangesproken. Er bestaat onenigheid over de exacte toedracht van het ongeval. Maar gelet op de afgelegde verklaringen gaat de rechter uit van de toedracht zoals de werkgever beschrijft. Bij het verplaatsen van een betonmat door het slachtoffer en een collega is deze mat in een doorgang tegen een kar gestoten – of is blijven haken – waardoor de daarop staande matten eraf zijn gevallen.

Instructieplicht, want ieder werk kent zijn risico’s

Wat betreft de zorgplicht acht de rechter van belang dat de matten niet op de grond waren gelegd, maar rechtop tegen de muur stonden in een gang. Het bedrijf heeft een instructieplicht en de verplichting voldoende toezicht te houden. Die verplichtingen zijn beide veronachtzaamd. Het bedrijf vindt dat het werk, met name het verplaatsen van betonmatten, zeer eenvoudig is. Ook is het voor iedereen duidelijk dat rechtopstaande matten om kunnen vallen als je er tegenaan stoot. Een instructie of waarschuwing is daarom overbodig. De kantonrechter is het daar niet mee eens. Ieder werk, hoe ogenschijnlijk eenvoudig dit ook is, kent risico’s.

Belang instructie groter bij onervaren buitenlanders

Het behoort tot de zorgplicht van de werkgever om zijn werknemers op die risico’s te wijzen. Het bedrijf moest er rekening mee houden dat mensen, juist bij ogenschijnlijk eenvoudig werk, vaak de te verwachten oplettendheid en voorzichtigheid uit het oog verliezen. Niet gebleken is dat het slachtoffer de instructie heeft gekregen het gangpad vrij te (laten) maken van (transport)karren voordat hij een betonmat ging verplaatsen. Het geven van instructies is belangrijk, zeker omdat het slachtoffer geen ervaring had met dit soort werk. Bovendien was de man het Nederlands niet machtig en had een Poolse medewerker hem ingewerkt. De kantonrechter verklaart het bedrijf aansprakelijk voor de schade.

 

Bron: Kantonrechter Roermond, 9 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7743
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel