artikel

Boeteoplegging: aantal man bepaalt bedrag

Veilig werken

Boetematiging naar bedrijfsgrootte is vooral bedoeld om tot evenredige boetes te komen. Kleine bedrijven betalen zo minder dan grote. Wel zo fair.

Boeteoplegging: aantal man bepaalt bedrag

Maar wat als bij een bedrijf zes mensen werken op het moment van een overtreding, en nog maar drie op het moment van de boeteoplegging? Welk aantal is dan leidend en welke boete dus passend? Drie, vindt de werkgever. Daarom gaat hij na de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep.

Boetematiging 20% van normbedag voor bedrijf met zes werknemers

Bij een landbouwmechanisatiebedrijf repareren en testen medewerkers in januari 2015 de versnellingsbak van een tractor. De achterwielen zijn gedemonteerd, de achteras is op bokken gezet en de voorwielen staan op de grond. Onder de trekhaak staat een hydraulische krik, de trekker rust daar niet op. Bij het testen staat de chef werkplaats met zijn voet op deze krik. Bij het beproeven van de achteruit schiet de tractor van de bokken en wordt opgevangen door de krik. De chef raakt met zijn voet bekneld, met ernstig letsel als gevolg.

Na onderzoek door de Inspectie SZW volgt een boete van 7.200 euro wegens overtreding van art. 3.17 Arbobesluit. Dat is 20% van het normbedrag, omdat het bedrijf slechts zes werknemers heeft. In beroep bij de rechtbank wordt de boete verminderd tot 1.800 euro (ECLI:NL:RBZWB:2016:7457).

Op moment van boeteoplegging werkten drie personen bij het bedrijf

In hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State betoogt de werkgever dat de rechtbank ten onrechte is uitgegaan van zes werknemers. Op het moment van de boeteoplegging werkten er echter slechts drie personen bij het bedrijf. De Afdeling oordeelt dat de hoogte van de boete wordt afgestemd op de omvang van het bedrijf op grond van de Beleidsregel boeteoplegging Arbowetgeving. In beginsel gaat men daarbij uit van wat de werkgever verklaart aan de Inspecteur SZW (toelichting bij artikel 1, achtste lid Beleidsregel, stcrt. 2012, 24962).

De werkgever betoogt dat de rechtbank ten onrechte is uitgegaan van zes werknemers

Matiging boetenormbedragen naar bedrijfsgrootte: evenredige boetes

De Afdeling interpreteert dit artikellid als volgt. Vermindert het aantal werknemers tussen het tijdstip waarop de werkgever zijn verklaring  aflegt en het moment van boeteoplegging? Dan moet de minister uitgaan van het aantal medewerkers ten tijde van de boeteoplegging. De toelichting stelt immers dat de matiging van boetenormbedragen naar bedrijfsgrootte vooral is bedoeld om tot evenredige boetes te komen. Kleine(re) bedrijven hoeven minder te betalen dan grote(re).

Een correctie van 10% van het normbedrag was rechtvaardig geweest

Op de dag van het ongeval waren er zes mensen in dienst. Op het tijdstip van de boeteoplegging, 20 oktober 2015, had de werkgever nog maar drie werknemer in dienst. De werkgever heeft daar tijdens de hele procedure op gewezen. Daarom was een correctie van 10% van het normbedrag rechtvaardig geweest. De rechtbank heeft dit niet onderkend. De Afdeling verwerpt de overige bezwaren en stelt de nieuwe boete vast op 900 euro.

 

Bron: Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 22 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3217
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel