artikel

Terecht ontslag bakker wegens roken?

Veilig werken

Een man werkt al 22 jaar als bakker bij een industrieel bakkersbedrijf. Hij is een goede vakman. Wel heeft hij diverse schriftelijke waarschuwingen gekregen voor luid geuite protesten als iets hem niet bevalt.

Terecht ontslag bakker wegens roken?

Bovendien is de man enkele malen berispt wegens overtreding van het rookverbod. Na betrapt te zijn op roken op een plek waar dit niet mag, volgt ontslag op staande voet. Is dit ontslag terecht of onrechtmatig gegeven?

Kantonrechter: overtreding geen dringende reden

Het  industriële bedrijf Bakker Schat heeft een rookverbod dat is opgenomen in het personeelshandboek en het huishoudelijk reglement. Ook op de pictogrammen hier en daar is het rookverbod aangegeven. Uitsluitend in de hiervoor bestemde ‘rookruimte’ is roken toegestaan, twee keer per dienst à 5 minuten. Bij overtreding volgen disciplinaire maatregelen. De werknemer heeft in december 2013 het huishoudelijk reglement ondertekend. Hij wordt enkele malen berispt wegens overtreding van het rookverbod. Op 4 juli 2016 volgt een laatste officiële waarschuwing.

Begin december wordt hij ’s nachts rokend betrapt in de bollenkast – een relatief kleine ruimte waarin deeg 30 minuten moet rijzen. Hij wordt op 7 december 2016 op staande voet ontslagen. De kantonrechter vindt de overtreding geen dringende reden. Hij veroordeelt Bakker Schat tot betaling van een transitievergoeding en enkele maanden loon wegens onregelmatig opzegging. Bij elkaar gaat het om een bedrag van ruim 70.000 euro.

> LEES OOK: Ontslag door roken en bellen

Hof: bakker wist dat roken verregaande gevolgen zou hebben

Het hof oordeelt dat aan het rookincident in de loop der jaren een reeks van incidenten vooraf is gegaan. De werknemer heeft zelfs een officiële waarschuwing gekregen. Hij had dan ook moeten begrijpen dat roken in de bollenkast tot vergaande consequenties zou leiden en zelfs tot een ontslag op staande voet. Hij wist dat binnen een algemeen rookverbod gold. Dit was duidelijk gemaakt tijdens het werkoverleg. Maar ook – het hof weegt dat extra zwaar – tijdens een gesprek met de bedrijfsleider en de directeur bij een eerdere overtreding. Toen is hem ook gewezen op de consequenties van mogelijk verlies van de certificering.

Bovendien: roken bij voedselverwerking niet acceptabel

Afgezien daarvan mag van een ervaren bakker verwacht worden dat hij weet dat roken van sigaren in een ruimte waar voedingsproducten worden verwerkt, niet te tolereren valt. Dat is voldoende voor een dringende reden van ontslag. De kantonrechter heeft het ontslag op staande voet niet vernietigd. Daarmee is de arbeidsovereenkomst op 7 december 2016 geëindigd.

Het hof acht het ontslag terecht gegeven. De werknemer heeft door zijn ernstig verwijtbare gedrag een dringende reden gegeven voor onmiddellijke beëindiging van zijn dienstverband. Daarmee vervalt het recht op de transitievergoeding en overige aanspraken.

 

Bron: Gerechtshof Arnhem, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11448
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel