artikel

Afblijven van borsten en billen

Veilig werken

Een medewerker in een amusementshal krijgt ontslag wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Andere collega’s vinden hem ‘aanrakerig’, maar voelen zich niet onveilig of ongemakkelijk bij hem. Is het ontslag terecht of overdreven?

Afblijven van borsten en billen

Een bedrijf exploiteert een amusementshal met speelautomaten die geld uitkeren. Werknemer A werkt er als halmedewerker. Daar bedient hij onder meer bezoekers en houdt toezicht in de hal. A werkt samen met zeven vrouwelijke collega’s in ploegendienst. De vestigingsmanager draait als meewerkend voorman mee in de diensten.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, klagen twee collega’s

Twee collega’s van A hebben bij de vestigingsmanager geklaagd over – in hun ogen – seksueel grensoverschrijdend gedrag van A. Het zou gaan om het betasten van borsten of billen en ander ongepast gedrag. Daarop meldt de manager dit bij de directeur. Na een gesprek met de HR-manager en de directeur krijgt A vrijstelling van werk, in afwachting van nader onderzoek. Daarna heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden, zonder vergoeding. A gaat in beroep.

> LEES OOK: Stress door strak satijn

Is borsten en billen betasten verwijtbaar gedrag?

De vraag waar het hier om draait: heeft A verwijtbaar gehandeld door naar beide collega’s (onacceptabel) seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen? Het hof oordeelt dat A zich meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit doet het op grond van de verklaringen van de twee collega’s en de vestigingsmanager bij de kantonrechter.

> LEES OOK: Grensoverschrijdend gedrag, eerst bewijzen …

Anderen voelden zich in zijn gezelschap niet onveilig

Uit verklaringen van andere collega’s komt echter een gewaardeerde collega naar voren. Hoewel soms wat aanrakerig, voelden zij zich in zijn gezelschap niet onveilig of ongemakkelijk. Maar ze zijn wel erg geschrokken van het ontslag. Geen van de getuigen heeft echter iets verklaard dat afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van de twee collega’s en de vestigingsmanager.

Niet erover praten met collega’s is niet: niet gebeurd

Het feit dat de twee collega’s vriendinnen zijn, maakt dat niet anders. Hetzelfde geldt voor de getuigenverklaringen van collega’s dat zij nooit iets over de incidenten hebben gehoord.

> LEES OOK: #MeToo: stel vertrouwenspersoon verplicht

Dat de twee daarover niet met collega’s hebben gesproken, wil niet zeggen dat het niet is gebeurd. Dat de twee collega’s geen strafrechtelijke aangifte hebben gedaan van de gebeurtenissen, maakt hun verklaringen evenmin minder geloofwaardig.

Het hof is van oordeel dat de werknemer zich meermalen schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen (art. 7:669, lid 3 sub e BW) en dat de arbeidsovereenkomst op goede gronden is ontbonden.

 

Bron: Gerechtshof Den Haag, 13 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:223
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: praktijkdag Grip op Gedrag

Reageer op dit artikel