artikel

Wel of geen asbest na eindcontrole?

Veilig werken

Een inspecteur van een bedrijf dat eindcontroles uitvoert op asbestsaneringslocaties doet een visuele inspectie van een containment. Hij rapporteert: geen zichtbare asbestresten. De werkgever vindt die asbestresten wel. Kost dit akkefietje de inspecteur zijn baan?

Wel of geen asbest na eindcontrole?

Een inspecteur van een bedrijf dat eindcontroles uitvoert op asbestsaneringslocaties doet een visuele inspectie van een containment. Hij rapporteert: geen zichtbare asbestresten. De werkgever vindt die asbestresten wel. Kost dit akkefietje de inspecteur zijn baan?

Een man werkt als inspecteur/analist bij een bedrijf dat wettelijk verplichte eindcontroles uitvoert op locaties waar asbest is verwijderd. Dit gebeurt conform NEN 2990:2012. Na de eindcontrole wordt de locatie dan al dan niet vrijgegeven. Het bedrijf analyseert het asbestmateriaal in eigen laboratorium. Als de ruimte veilig te betreden is, geeft het bedrijf vervolgens een certificaat af.

Eindrapport: geen visueel waarneembare asbestresten

De werknemer heeft op 18 januari 2017 een containment (afgeschermde ruimte) visueel geïnspecteerd. In het inspectierapport heeft hij vermeld dat er op dat moment geen visueel waarneembare asbestresten of stof zijn aangetroffen. Een dag later wordt hij op staande voet ontslagen omdat er asbest is achtergelaten in het containment. Dit heeft de klant tijdens een interne audit geconstateerd en aan de werkgever meegedeeld. De klant heeft ook foto’s gemaakt.

> LEES OOK: Hoe houd je asbestvezels in toom?

Schadevergoeding en vernietiging concurrentiebeding

De arbeidsovereenkomst kent onder meer een concurrentiebeding. Daarin staat het verbod om gedurende 1 jaar na het einde van het dienstverband binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats gelijksoortig werk te doen. De werknemer acht het ontslag onterecht en stapt daarop naar de kantonrechter. Hij wil een schadevergoeding (van bij elkaar ruim 30.000 euro) en vernietiging van het concurrentie- en relatiebeding.

Controle asbestsaneerders is core business bedrijf

De kantonrechter stelt voorop dat het ontslag op staande voet een uiterst middel is. Dit is alleen toegestaan als van de werkgever niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst langer te laten voortbestaan (art. 7:678 lid 1 BW). Wat is de dringende reden hier? Dat er nog asbest zou hebben gelegen in een ruimte die de inspecteur had vrijgegeven. Belangrijk daarbij: controle van asbestsaneringen is nu juist de corebusiness van de werkgever.

> LEES OOK: Asbest, de onverwoestbare

Werkgever moet aanwezigheid asbest aantonen

De werknemer had als taak een visuele inspectie uit te voeren. Daarna mochten er geen deeltjes of stof meer op de vloer liggen. De werknemer heeft daarop gemotiveerd aangevochten dat de deeltjes niet asbesthoudend waren. Ook zouden die er tijdens zijn inspectie niet hebben gelegen. De werkgever op zijn beurt betwist dit. Hij krijgt daarop van de rechter opdracht te bewijzen dat er losse deeltjes op de vloer lagen direct na de goedkeurende inspectie. En ook dat deze deeltjes en het stof asbesthoudend waren.

In het kozijn en op de grond nog asbesthoudende kit

Op grond van een getuigenverklaring stelt de rechter vast dat de interne bedrijfscontroleur als eerste het vrijgegeven containment is binnengegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat anderen eerder naar binnen zijn geweest terwijl de werknemer in zijn auto zat te wachten. De bedrijfscontroleur heeft verklaard dat er op diverse plekken in het kozijn en op de grond nog stukken asbesthoudende kit lagen. Dat daar asbest in zat, wist hij uit de vooraf uitgevoerde inventarisatie.

> LEES OOK: Boete voor gesjoemel bij asbestinventarisatie

Ontslag terecht, straal concurrentiebeding kleiner

De kantonrechter acht de verklaring van de controleur consistent en betrouwbaar, en wat betreft de kit-resten zonder voorbehoud gegeven. Maar dat het stof op de radiator asbest zou bevatten, is niet bewezen. Dat is echter niet relevant. Want er waren wel asbesthoudende kit-resten aanwezig na de vrijgave van het containment. De kantonrechter verklaart het ontslag op staande voet daarom terecht gegeven. Hij vermindert wel de straal van 100 km in het concurrentiebeding tot 50 km. De overige eisen wijst hij af.

 

Bron: Rechtbank Utrecht, 3 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:161
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel