artikel

Boete voor slordige aanlevering chemisch afval

Veilig werken

Een werknemer van een afvalverwerker loopt blijvend letsel op als de inhoud van een vat met aluminiumfosfide explodeert. De afvalverwerker ziet geen overtreding van het Arbobesluit en vecht zijn boete aan. Gaat de rechter daarin mee?

Boete voor slordige aanlevering chemisch afval

Een ingangscontroleur bij een afvalverwerker weegt aangeboden afval en zet dit weg in een loods. In mei 2014 biedt bedrijf X drie kunststofvaten met afval aan. Bij het wegen en verplaatsen van één van de vaten raakt door een explosie het deksel los. Dat komt met kracht in het gezicht van de werknemer. Hij wordt behandeld in het ziekenhuis en loopt blijvend letsel op.

Afvalverwerker vecht gematigde boete aan

Later blijkt het vat aluminiumfosfide te bevatten. Deze stof ontwikkelt in contact met water het zeer giftige, ontvlambare gas fosfine. In mei 2017 volgt een boete van 36.000 euro wegens overtreding van art. 4.6 Arbobesluit. In bezwaar wordt de boete gematigd tot 18.000 euro, gezien de rol van bedrijf X bij het arbeidsongeval. De afvalverwerker gaat in beroep.
Hij vindt dat het Arbobesluit niet is overtreden, omdat de nodige maatregelen waren genomen om het gevaar van een ongewilde gebeurtenis zoveel mogelijk te vermijden. Ook viel de overtreding hem niet te verwijten.

Vaten aluminiumfosfide aangeleverd als bestrijdingsmiddel

Volgens de rechtbank staat de toedracht niet ter discussie. De vaten waren geleverd alsof ze bestrijdingsmiddelen bevatten. Maar de werkelijke inhoud was aluminiumfosfide. Bovendien zaten er in het geëxplodeerde vat enkele gekleurde koffiebekertjes (van bedrijf X). Het vocht daaruit is hoogstwaarschijnlijk in contact gekomen met de aluminiumfosfide. Dat heeft een heftige reactie veroorzaakt. Het was al sinds eind jaren 90 bekend dat afval van bedrijf X aluminiumfosfide bevatte. Want dat bedrijf gebruikte dit middel tegen ongedierte bij de import van pinda’s in zeecontainers.

> LEES OOK: Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

Geen apart afvalstroomnummer gemaakt en gebruikt

De rechtbank stelt ook vast dat de afvalverwerker nooit een apart afvalstroomnummer heeft gemaakt voor de aanlevering van aluminiumfosfide. Op de aangeleverde vaten stond het algemene nummer voor bestrijdingsmiddelen vermeld: UN 2903. Terwijl dit UN 1397 had moeten zijn, het nummer voor aluminiumfosfide.

Dat laatste nummer valt in ADR-klasse 4.3, het UN-nummer 2903 in klasse 6.1. Want de stoffen hebben verschillende eigenschappen en vergen daarom een andere behandeling. De rechtbank stelt vast dat het gevaarlijke aluminiumfosfide jarenlang onjuist is behandeld. Dit komt (mede) doordat de afvalverwerker niet heeft gezorgd voor een correct afvalstroomnummer voor aluminiumfosfide. En dit dus ook niet gebruikte.

> LEES OOK: Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

Aanlevering en behandeling aluminiumfosfide onzorgvuldig

Gezien het voorgaande oordeelt de rechtbank dat de manier van aanleveren van aluminiumfosfide en de verdere behandeling onzorgvuldig zijn geweest. De afvalverwerker heeft niet alle maatregelen genomen om het ongeval te voorkomen. Van het volledig ontbreken van verwijtbaarheid is dan ook geen sprake. De rechtbank oordeelt dan ook dat de boete van 18.000 euro passend en geboden is. Dit gelet op de ernst en de aard van de overtreding en de gevolgen voor de werknemer. Daarom verklaart de rechter het beroep ongegrond.

Bron: Rechtbank Breda, 8 februari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:775
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: DOWNLOAD de whitepaper Top 5 arbojurisprudentie

Reageer op dit artikel