artikel

Ontslag op staande voet soms te zwaar middel

Veilig werken

Een werknemer van een glasbedrijf overtreedt een veiligheidsregel uit de top 20 in het veiligheidsboekje. Hij krijgt daarvoor ontslag op staande voet. Het betreft hier zeker een dringende reden. Maar is het ontslag hier niet een te zwaar middel?

Ontslag op staande voet soms te zwaar middel

Glas BV verkoopt en distribueert vlakglas. Er werken zo’n 150 medewerkers. Vooral in een grote productiehal waar vervoer van glas plaatsvindt met behulp van 17 kranen. De glasplaten hangen daarbij in een glasklem. De 54-jarige Jansen werkt daar sinds november 2001 als schoonmaker en inpakker van de producten.

Veiligheidsboekje met top 20 veiligheidsregels

In het veiligheidsboekje staat een top 20 veiligheidsregels. Een daarvan luidt: niet onder een hangende last doorlopen. Bij niet-naleving volgt een waarschuwing. En bij herhaling of zeer ernstige nalatigheid kan dit een dringende reden voor ontslag opleveren. Jansen krijgt in november 2017 op staande voet ontslag omdat hij in een gangpad onder een hangende last van twee platen van elk 200 kg doorloopt. Hij vraagt de rechter vernietiging van dit besluit.

Niet alleen veiligheidsvoorschriften, ook toezien op strikte naleving

De aard van het bedrijf brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee. De werkgever moet daarom niet alleen veiligheidsvoorschriften opstellen, maar ook toezien op een strikte naleving. Sancties kunnen daarbij een passend middel zijn. Bij ontslag op staande voet moet de werknemer vooraf wel voldoende duidelijk zijn geïnformeerd en gewaarschuwd. Dan ook zal de rechter zo’n ontslag eerder aanvaarden als terecht gegeven.

Onder een hangende last doorlopen is dus een dringende reden

Een werkgever kan aankondigen dat een bepaald gedrag een dringende reden oplevert. Maar dit betekent nog niet dat de rechter zo’n ontslag steeds in stand zal laten. Dit hangt mede af van de aard en de ernst van de gedraging. Volgens het bedrijfsreglement volgt na overtreding eerst een aantal malen een waarschuwing. Dit wordt eventueel gevolgd door inhouding van loon of snipperdagen. Overtreding van één van de top 20-veiligheidsregels is een dringende reden. Daarmee is onder een hangende last doorlopen dus een dringende reden.

Maar: top 20 bevat ook voorschriften die geen dringende reden zijn

Er staat niet dat dit een doodzonde is en dat sprake is van een zero tolerance-beleid. In de top 20 staan ook voorschriften die geen dringende reden zijn. Het laten slingeren van gereedschap is daar een voorbeeld van. Daarmee was het voor Jansen niet zonder meer duidelijk dat het onder een hangende last doorlopen altijd een dringende reden voor ontslag op staande voet zou zijn. Daarbij acht de rechter van belang dat er aan de sancties gradaties zijn gegeven. Daarbij is ontslag de ultieme sanctie.

Ontslag op staande voet hier te zwaar middel, lichtere sanctie volstond

Jansen wist wel degelijk dat hij niet onder de hangende last had mogen doorlopen. En hij had best even kunnen wachten tot het gangpad weer vrij was. Maar ontslag op staande voet is hier een te zwaar middel. Een lichtere sanctie had kunnen en moeten volstaan. De kantonrechter acht ook van belang dat het om een eerste overtreding in een 16-jarig dienstverband gaat. Daarom vernietigt hij het ontslag. De werkgever moet de werknemer weer toelaten tot het werk, op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag met een maximum van 10.000 euro.

Bron: Kantonrechter Utrecht, 22 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:262
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Praktijkdag Grip op gedrag

Reageer op dit artikel