artikel

Recidive of geen recidive, dat is de vraag

Veilig werken

DHL krijgt een boete voor een ongeval in Utrecht. Die wordt verdubbeld omdat er sprake zou zijn van recidive. Want eerder kreeg het bedrijf een boete voor een ongeval in Zevenaar. Terecht of onterecht?

Recidive of geen recidive, dat is de vraag

In oktober 2015 pakken enkele werknemers van DHL in Utrecht dozen om met behulp van een rolcontainer. De dozen zijn voorzien van stickers met barcodes die voor het verdere proces eerst worden gescand.

Rolcontainer niet op de rem, werknemer breekt pols

Als een niet-gescande doos in de container terecht komt, wil een werknemer die eruit halen. De container is bijna leeg, waardoor de doos helemaal onderin ligt. Daarom stapt de man vanaf de tafel in de rolcontainer. Als hij de doos aan een collega heeft gegeven, wil hij via de tafel weer terug. De container staat echter niet op de rem. De werknemer verliest zijn evenwicht en breekt bij de val zijn pols, met ziekenhuisopname tot gevolg.

> LEES OOK: Afvalcontainer een arbeidsmiddel?

Boetematiging: werkgever had nodige instructie gegeven

De staatssecretaris van SZW legt in januari 2017 wegens overtreding van art. 7.4, derde lid Arbobesluit (deugdelijk arbeidsmiddel/ongewilde gebeurtenis) een boete op van 72.000 euro. Het bedrag wordt na bezwaar verminderd met 25 procent tot 54.000 euro. Dit omdat de werkgever de nodige instructie had gegeven om de containers op de rem te zetten. De werkgever gaat in beroep.

Klimmen op rolcontainer geen gebruik arbeidsmiddel?

Volgens de werkgever is het “klimmen op een rolcontainer” ten onrechte gekwalificeerd als “gebruik van een arbeidsmiddel”. Klimmen is immers een door de werkgever verboden gedraging. Maar de rechter volgt dit verweer niet. Want srt.7.4 derde Arbobesluit geeft juist voorbeelden van gevolgen die (niet nader gespecificeerd) onrechtmatig gebruik van arbeidsmiddelen kan hebben.

Daarmee was de staatssecretaris bevoegd tot het opleggen van een boete. Van afwezigheid van alle schuld is geen sprake. Dit mede omdat gebleken is dat wel werknemers wel vaker op of in containers klommen. Daarmee had de werkgever het ongeval kunnen voorzien en mogelijk kunnen voorkomen.

> LEES OOK: Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

Zelfstandig opererende nevenvestiging: geen recidive

Het boetebedrag is terecht vermenigvuldigd met vier wegens de ziekenhuisopname door een arbeidsongeval. Maar over de verdubbeling van het bedrag wegens recidive overweegt de rechtbank als volgt. De verdubbeling is gebaseerd op een boete van februari 2012. DHL kreeg die boete wegens een ongeval in een nevenvestiging in Zevenaar. In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving staat over zelfstandig opererende nevenvestigingen dat die als  afzonderlijke ondernemingen worden behandeld (het locatiebeginsel). Daarmee zou dan geen sprake zijn van recidive.

Geen overkoepelend veiligheidsbeleid, ander werk

De werkgever heeft gemotiveerd uiteengezet dat er geen overkoepelend veiligheidsbeleid is dat voor beide nevenvestigingen geldt. Omdat beide vestigingen ook verschillende werkzaamheden uitvoeren, geldt er niet hetzelfde procedé. De staatssecretaris heeft dit niet weersproken. Daarom oordeelt de rechtbank dat de boete ten onrechte wegens recidive is verdubbeld. De overige beroepsgronden worden verworpen.

> LEES OOK: Soms gaat de boete wél omlaag

De rechtbank verklaart (een deel van) het beroep gegrond en stelt de hoogte van de boete vast op 27.000 euro.

 

Bron: Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 22 juni 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3072
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel