artikel

Eenmalige dronkenschap geen reden voor ontslag

Veilig werken

Dronken aan het werk kan levensgevaarlijk zijn. Ontslag op staande voet lijkt dan redelijk. Maar wat als het gaat om een eenmalige dronkenschap en de werknemer bovendien niet gewerkt heeft?

Eenmalige dronkenschap geen reden voor ontslag

Een nu 55-jarige man werkt sinds september 2010 bij CTH Slachthuizen. Op 30 maart 2018 verschijnt hij daar onder invloed van alcohol op het werk. Na een gesprek met zijn leidinggevende tijdens deze eenmalige dronkenschap wordt hij naar huis gebracht.

De werkgever stuurt hem op 12 april een brief. Daarin staat dat hij op voornoemde datum wegens dringende reden op staande voet is ontslagen. De alcoholtest gaf 2,99 promille aan. Ook had hij een fles Kräuterlikör van 35% in zijn tas bij zich. De werknemer verzoekt de rechter het ontslag ongedaan te maken.

Bewijslast dringende reden ontslag ligt bij werkgever

De rechter overweegt dat dringende redenen zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer zijn, dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren (art. 7:678 BW). Daarbij spelen alle omstandigheden een rol, ook die van de werknemer. De bewijslast van de dringende reden ligt bij de werkgever.

> LEES OOK: Ontslag op staande voet soms te zwaar middel

Alcoholgebruik kan grote gevaren opleveren voor veiligheid

Voorop staat dat de werknemer flink in de fout is gegaan door onder invloed van alcohol op het werk te verschijnen. Hij wist vanuit een training dat de werkgever dit niet zou tolereren. Er wordt gewerkt met scherpe messen en machines; alcoholgebruik kan zo grote gevaren opleveren. De werknemer heeft erkend dat hij het verbod kende. De wet noemt als dringende reden: “wanneer de werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag.”

Duidelijk is dat de werknemer dronken was. Voor zover bekend gaat het om een eenmalige dronkenschap, tenminste: er zijn geen incidenten of eerdere waarschuwingen bekend. Daarmee is niet voldaan aan het wetsartikel: hij is immers nooit eerder gewaarschuwd.

> LEES OOK: Terecht ontslag voor dronken vuilnisman?

Eenmalige dronkenschap en werknemer heeft niet gewerkt

Uitgaande van de ontslaggrond die in de ontslagbrief staat — onder invloed op het werk verschenen — heeft de werknemer niet onder invloed van alcohol gewerkt. Toen hij uit het bedrijfsbusje stapte waarmee hij was opgehaald, heeft hij zich meteen bij zijn leidinggevende gemeld. Hij heeft die dag niet gewerkt. Zijn eenmalige dronkenschap heeft daarom geen gevaar opgeleverd voor hemzelf of anderen. Daarmee was er geen sprake was van een dringende reden.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

De rechter vernietigt het ontslag op staande voet. Hij merkt nog op dat andere, minder vergaande maatregelen mogelijk zijn bij onbetamelijk gedrag van een werknemer.

 

Bron: Kantonrechter Almere, 17 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3339
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel