artikel

Platgedrukt in een palletlift

Veilig werken

Een bedrijf laat medewerkers werken met een palletlift. Hoe, dat zoeken ze zelf maar uit. De hoofdschakelaar eraf? Ben je gek. Noodstopcircuits? Die zijn er om te overbruggen. Anders staat die lift maar steeds in storing. Zorgplicht? Wat een gezeur. Tot een medewerker zijn leven eindigt, platgedrukt op 30 cm van een palletlift.

Platgedrukt in een palletlift

Een werknemer maakt bij een tomatenkwekerij de liftschacht van de palletlift schoon. Tot plotseling de lift naar beneden komt en de man in de maximaal 30 cm resterende ruimte wordt geplet. Vermoedelijk heeft de werknemer bij het betreden van de liftschacht een sensor geactiveerd waardoor de lift in beweging kwam. De man wordt pas uren later gevonden en is inmiddels overleden.

Lift niet uitgeschakeld, veiligheidssensoren overbrugd

Het Openbaar Ministerie vervolgt het bedrijf omdat de palletlift tijdens de werkzaamheden niet was uitgeschakeld. Ook waren de veiligheidssensoren overbrugd die de lift hadden moeten stilzetten op het moment dat iemand zich in de liftschacht bevindt. De overbrugging was gedaan omdat de lift vaak storingen had. Daarmee heeft het bedrijf als werkgever bewust handelingen laten verrichten terwijl hij wist of redelijkerwijs had kunnen weten, dat er levensgevaar of ernstig gevaar voor de gezondheid te verwachten was (art. 32 Arbowet).

> LEES OOK: Naar minimale manipulatie van machines

Er had aandacht moeten zijn voor palletlift in RI&E

De rechtbank vindt, anders dan het bedrijf, dat er in de RI&E aandacht had moeten zijn voor de goederenliftinstallatie. De palletlift is immers een installatie van substantiële omvang met aanzienlijke gebruiksrisico’s. Dit blijkt wel uit de gebruikershandleiding. Een algemene aanwijzing over machinegebruik volstaat niet om te voldoen aan art. 5, lid 1 Arbowet.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Onvolledige instructies en overbrugde noodstopcircuits

Werknemers waren niet verplicht om tijdens onderhoud en/of schoonmaakwerk de hoofdschakelaar van de goederenlift uit te zetten. Dat leidt de rechtbank af uit de verschillende werknemersverklaringen. Het slachtoffer was dit ook niet verteld. Dit acht de rechtbank in strijd met de instructieplicht van art. 8, eerste en vierde lid Arbowet. Met de gevolgde werkwijze is daarnaast sprake van overtreding van art. 7.3, tweede lid, art. 7.4 derde lid en art. 7.5 tweede lid Arbobesluit.

> LEES OOK: Instructiefilmpjes, daar steek je wat van op

Uit onderzoek van het liftinstituut blijkt verder dat de noodstopcircuits van de palletlift waren overbrugd. De rechtbank is van oordeel dat dit het bedrijf kan worden toegerekend. Want deze overbrugging paste in de normale bedrijfsvoering. Die was erop gericht storingen in de productielijn zoveel mogelijk te voorkomen. Vaststaat dat de overbrugging direct na de ontdekking van het ongeval in werking was.

Alles bij elkaar schiet werkgever tekort in zijn zorgplicht

Al met al was de veiligheid tijdens onderhoud en schoonmaak van de goederenlift volledig afhankelijk van de oplettendheid en voorzichtigheid van de werknemers. Zij moesten voordat ze aan de slag gingen controleren of de inloopbeveiliging functioneerde, zo nodig de overbruggingsbedrading verwijderen en de hoofdschakelaar van de machine uit zetten. Daarover hadden zij bovendien geen goede instructies gekregen. De zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij zoveel mogelijk moet zorgen dat werknemers geen risico’s lopen door het werk. En ook dat hij zijn werknemers beschermt tegen eigen fouten of onvoorzichtigheden.

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

De rechtbank verklaart de rechtspersoon schuldig aan dood door schuld (art. 307 Wetboek van Strafrecht) en overtreding van art. 32 Arbowet. Het bedrijf krijgt een boete opgelegd van 75.000 euro. Dat is minder dan de eis van 125.000 euro. Een van de redenen daarvoor is dat de rechtbank niet bewezen acht dat het bedrijf zeer onvoorzichtig, onachtzaam en onzorgvuldig is geweest.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 15 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5126
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

geplet in een palletlift

Reageer op dit artikel