artikel

GPI, het ‘sesam open u’ voor de bouwplaats

Veilig werken

Poortinstructies spelen een belangrijke rol bij meer veiligheid op de bouwplaats. De Generieke Poortinstructie gaat per 1 april 2019 bestaande poortinstructies vervangen. Wat verandert er met de GPI?

GPI, het ‘sesam open u’ voor de bouwplaats

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden vooraf moeten volgen. Dit zorgt voor meer veiligheidsbewustzijn bij medewerkers en maakt duidelijk welk veilig gedrag van hen wordt verwacht. De gloednieuwe GPI moet veilig gedrag op de bouwplaats nog verder verbeteren.

Weg met al die verschillende poortinstructies

Nu geven de diverse aannemers nog verschillende poortinstructies. Dat betekent dat medewerkers op meerdere bouwplaatsen steeds een andere instructie krijgen voordat ze aan het werk kunnen. En op sommige bouwplaatsen krijgen ze zelfs helemaal geen poortinstructie.

> TIP: DOWNLOAD de gratis whitepaper Leren van veiligheid in de bouw

Eén eenduidige en heldere poortinstructie voor alle bouwplaatsen en projecten, voor nu en in de toekomst, daarvoor zorgt per 1 april dit jaar de GPI. Die maakt aan alle partijen die op een bouwplaats komen (opdrachtnemers, onderaannemers en toeleveranciers) meteen duidelijk waar ze aan toe zijn en welke veiligheidsinstructie ze moeten volgen (zie kader en schema 1).

Dat voorkomt verwarring. En het scheelt tijd. Want het is niet nodig om steeds opnieuw een uitgebreide instructie te volgen en een toets af te leggen. Bovendien is de GPI een heel jaar geldig.

GPI

Voordat iemand een bouwplaats mag betreden volgt hij op de website een veiligheidsinstructie. Daarna doet hij een toets. Dit kan thuis, op kantoor of mobiel; overal waar werkend internet is. Veiligheidsinstructie en afsluitende toets zijn laagdrempelig en in meerdere talen beschikbaar. Na succesvolle afronding van de toets krijgt men een certificaat dat één jaar (12 maanden) geldig is. Dit certificaat geeft toegang tot alle bouwplaatsen waar de GPI wordt gevraagd. Let op: het certificaat is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

GPI is product van grootschalige samenwerking

De GPI is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de leden van de Governance Code Veiligheid in de Bouw en de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), tevens beheerder van de VCA-systematiek. Hiermee is professionaliteit en kwaliteit van de GPI gegarandeerd.

> LEES OOK: En ja, daar is de nieuwe VCA

Bouwplaats veiliger met GPI

Schema 1: Wie heeft een GPI nodig?

Wie kunnen nu precies waar terecht met de GPI?

In de praktijk ontvangen werknemers van hun werkgever een inlogcode. Hiermee kunnen zij online de generieke veiligheidsinstructie volgen en het certificaat bemachtigen. Partijen (onderaannemers/zzp’ers) die worden ingehuurd om werkzaamheden te verrichten op een bouwplaats van een van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, kunnen zelf rechtstreeks een inlogcode kopen op de website. Vervolgens kunnen zij met hun certificaat op alle bouwplaatsen terecht.

Vanaf april 2019 loopt niemand meer zomaar door

Wil de werknemer of onderaannemer/zzp’er de bouwplaats betreden, dan toont hij het certificaat van de Generieke Poortinstructie en uiteraard een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart). De portier of de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris of uitvoerder kan ook online in het centrale gegevensbestand controleren of de medewerker een certificaat heeft.

Heeft de werknemer of onderaannemer/zzp’er geen GPI, dan kan hij op sommige bouwplaatsen alsnog via een computer de instructie volgen en de toets afleggen (zie schema 2). Hoe dan ook, vanaf april 2019 loopt niemand meer zomaar door zonder GPI.

Aanvullende veiligheidsinstructie soms wel nodig

Wel kan het ook met een GPI nog altijd voorkomen dat bij aankomst aan de poort van een bouwplaats een aanvullende bouwplaatsspecifieke veiligheidsinstructie wordt gegeven of uitgereikt (filmpje, document of instructiekaartje). Dit is om extra aandacht te schenken aan de specifiek op deze bouwplaats van toepassing zijnde veiligheidsinstructies. Voor werken op hoogte, bijvoorbeeld.

> LEES OOK: Rokjesdag op de bouwplaats

Bouwplaats veiliger met GPI

Schema 2: Stroomschema van het nieuwe registratieproces

Per 1 april zonder GPI geen toegang tot bouwplaats

De Generieke Poortinstructie is inmiddels in de inkoopvoorwaarden van de aannemers opgenomen. En vanaf 1 april 2019 is de GPI verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht op de bouwplaats van ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Met ingang van die datum moeten mensen die de bouwplaats op willen de GPI hebben gedaan voordat ze het veiligheidsinstructiebord passeren. Dit geldt voor alle medewerkers van de hoofdaannemer, onderaannemers en toeleveranciers, ingehuurde mensen en vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus.

> LEES OOK: Veiligheidsbewustzijn, een bordje en klaar?

Kort en goed: zonder GPI geen toegang tot de bouwplaats.

Governance Code Veiligheid in de Bouw

De Generieke Poortinstructie is een initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB): bouw- en installatiebedrijven Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, VolkerWessels en Unica. Daarnaast hebben ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de Governance Code ook ondertekend, evenals acta Safety Professionals, AKD, KIVI. En zowel Witteveen&Bos als Van den Herik, lid van de GCVidB, onderschrijven het initiatief. Deze organisaties willen binnen de bouwsector voorop- lopen om veiligheid in de gehele bouwketen naar een hoger plan te tillen. Het doel is te komen tot nul dodelijke en zeer ernstige ongevallen in de sector. Meer informatie op www.gc-veiligheid.nl. Hier kunt u als organisatie ook zelf de GCVidB onderschrijven.

GPI sluit met diverse modules goed aan op praktijk

De modules Infra, B&U en Installatietechniek zijn sinds januari 2018 beschikbaar. De laatste is voor werknemers die zowel op Infra- als B&U-bouwplaatsen werken, zoals elektromonteurs.

De GPI sluit goed aan bij de praktijk, met uiteenlopende werkzaamheden van verschillende medewerkers. Dat maakt de veiligheidsinstructie nu al tot een succes. Want de testfase heeft uitgewezen dat medewerkers de insteek van de GPI erg prettig vinden. Het afleggen van de toets levert geen problemen op. En het interview met Werner, het slachtoffer in de instructie, spreekt veel mensen aan. Want dat drukt ze toch even met hun neus op de feiten.

Willem H.M. Schunselaar Paap MSc | Directeur-eigenaar acta Safety Professionals B.V., lid kerngroep Governance Code Veiligheid in de Bouw en Voorzitter Stuurgroep Generieke Poortinstructie

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

meer veiligheid op de bouwplaats met GPI

Reageer op dit artikel